Omwonenden Noorderveenweg willen container-woningen tegenhouden

Morgenochtend – woensdag 31 mei – dient bij de bestuursrechter in Haarlem een zaak van omwonenden van de Noorderveenweg die het niet eens zijn met de procedure rond de bouw van tijdelijke containerwoningen op die plek.

Ze vragen een voorlopige voorziening van de bestuursrechter aan om de ontwikkeling te stoppen. De eerste fase is al aangelegd, maar de woningen zijn nog niet betrokken. Volgens de klagers zijn de procedures om de tijdelijke woningbouw toe te staan niet juist doorlopen.

Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd als een regulier beroepschrift te lang duurt (dat is overigens ook ingediend). Dan zijn de containers immers al bewoond en heeft verzet nauwelijks zin. Zaanstad heeft met een beroep op noodverordeningen de procedure voor de bouw versneld afgewikkeld.

Oekraïners

De bezwaren richten zich in eerste instantie tegen de bouw van fase 1 (64 woningen in 100 containers). Daarna is fase 2 (72 sociale woningen voor onder meer spoedzoekers en statushouders) aan de beurt. De opvang van Oekraïners in de eerste fase is voor 3 jaar voorzien. Daarna moeten ook andere groepen in de woningen kunnen, maar daarvoor kan Zaanstad geen noodverordening gebruiken om versneld een vergunning aan te vragen. Het zou maximaal om 10 jaar gaan. De vergunning moet volgens de bezwaarmakers worden vernietigd omdat nu al zeker is dat het om 10 jaar zal gaan en niet om 3 zoals in de aanvraag staat.

De bezwaarmakers stellen dat Zaanstad is begonnen met de bouw zonder omgevingsvergunning. Verzoeken om handhaving zijn genegeerd.

“Daar waar er tegen mijn cliënten door o.a. boa’s van de gemeente, ongeacht de reden, meteen handhavend wordt opgetreden en boetes worden opgelegd omdat de wet gehandhaafd moet worden, is datzelfde niet van toepassing tegen eigen overtredingen.”

Stikstof

Als er dan toch een omgevingsvergunning is verleend, is dat volgens de bezwaarmakers niet voor 100 containerunits maar voor “61 woonboten of andere drijvende objecten”.

Ook zou uit het stikstofdepositie-onderzoek blijken “dat het project, in tegenstelling tot de conclusie van de gemeente Zaanstad, significante negatieve effecten oplevert voor Natura 2000 gebied en een noodzakelijke Wet natuurbeschermingsvergunning ontbreekt.” Relevante stukken zijn volgens de bezwaarmakers pas na een verzoek openbaar gemaakt. In de stukken is het bouwverkeer niet juist meegenomen (onderschat):

“Zaanstad heeft veel te summier een opgave gedaan van het gebruik van slechts enkele machines met verkeerde gegevens. Dit strookt bij lange na niet met de werkelijkheid.”

Zaanstad zou daarnaast ook een fout hebben gemaakt met de vergunning voor het tijdelijk ophogen van het terrein. Die loopt maar tot september 2025.

Schiphol

Ook zou bouwen op die plek in strijd zijn met het ‘Luchthavenindelingsbesluit Schiphol’, “buiten bestaand stedelijk gebied (zijn) geen nieuwe woningbouwlocaties toegestaan.” Zaanstad heeft ontheffing aangevraagd (en gekregen) omdat het om tijdelijk bouw gaat, maar de wet maakt dat onderscheid helemaal niet volgens de bezwaarmakers.

Daarnaast zou de bouw in strijd zijn met een aantal ander regelingen zoals het waterbesluit, de Ruimtelijke Structuurvisie 2020, het parkeerbeleid (auto’s en fietsen) en de plannen voor de Overhoeken (dat hier zou moeten komen). Ook had B&W volgens bezwaarmakers een ‘verklaring van geen bedenkingen’ aan de raad moeten vragen omdat het plan totaal niet overeenkwam met eerdere plannen voor dit gebied (Overhoeken).

Aangifte

Bezwaarmakers J. Egthuijsen en P.J.M. Kortekaas ondervinden ‘zoveel tegenwind’ (niet openbaar maken van stukken bijvoorbeeld) dat ze besloten ook aangifte te doen bij de politie, wegens onrechtmatige daad van burgemeester Hamming en wethouder Van der Laan, maar “de politie weigert de aangiften in behandeling te nemen”. Egthuijsen en Kortekaas willen nu rechtstreeks aangifte doen bij het ministerie van Justitie.

De zaak dient bij de rechtbank aan de Jansstraat, om 10.15 uur.

Deel dit artikel:

13 reacties

 • Joost Smit

  Ik zie mooie Zaans groene containers op de foto. Vast weer zo’n schitterend ontwerp van meneer Soeters cs.

 • Alleen de woelmuis en de vleermuis ontbreken nog in deze aanklacht. Waarmee gezegd is, als je teugen bent haal je alles uit de kast.

  • Reinier van Oeveren

   Dus u vindt Zaanstad een goede gemeente die opkomt voor haar eigen bewoners? En een goed voorbeeld gevend?

 • P. Hoogkamer

  Wat wordt het mooi rond de woningen.. veel bomen en struiken zijn al aangeplant. infrastructuur is aangelegd de kruising is aangepast.. .. goed geregeld.

 • Jaap Meeuwsen

  Allemaal natuurlijk wel weer rommelig met die vergunningen maar ik krijg er toch wel een beetje – Opvang prima maar niet in mijn achtertuin – gevoel bij.

  • Nico Smit

   Het gevoel van deze mensen is meer van :
   Nu is mijn huis 200.000 Euro minder waard geworden voor de komende 10 jaar.

   Maar ja, ze hadden deze tijdelijke woningen ook in de Schilderbuurt Zaandam neer kunnen zetten.

   • Johan Wagenaar

    Alle woningen gaan op langere termijn flink omlaag vanwegen de enorme Bubble die de overheid heeft gecreëerd in deze zwaar gesubsidieerde sector via de hypotheekrente aftrek die in Europa uniek is en ook een struikelpunt natuurlijk is in de fiscale besprekingen en gelijkmaker van regelingen in Europa, internationaal vragen grote investeerders zich af of dit ooit goed komt en daarmee een eenheid in Europa belangrijk voor onze munt de EURO

 • Gerie loupatty

  Ja er is nooit een goede plaats iedereen wil het niet in zijn buurt onze omgeving is niet geschikt hoor ik altijd ja waar dan wel vraag ik mij af

 • Frank Kempers

  Onbegrijpelijk: geld en financieel eigenbelang voeren in deze discussie zoals altijd weer de boventoon. Medemenselijkheid en sociale betrokkenheid zijn helaas ver te zoeken. Opnieuw een teleurstellend geval van ‘Ikke, ikke, ikke en de rest kan…’

  • Bert Versteeg

   Je hebt hier te maken met Assendelvers, de grootste azijnplassers van de Zaanstreek!
   Assendelvers – waarschijnlijk een relatief kleine groep – zijn overal op tegen, er zou een verbindingsweg tussen de A8 en A9 komen, hebben ze voorlopig tegengehouden, ze zijn tegen Schiphol en nu weer dit.
   Begin jaren `70 zou de A8 al worden doorgetrokken naar de A9 en dat werd ook tegengehouden door de inwoners van Assendelft.
   Ze vergeten alleen dat Oekrainse vluchtelingen geen gelukszoekers zijn zoals de asielzoekers maar mensen die door een verschrikkelijke oorlog uit hun land zijn ontvlucht.

   • Marie Louise de Klever

    Neehoor, dat vergeten wij azijnplassers zeker niet. Vluchtelingen vanuit oorlogen, geweld of andere crisissituaties zijn zelden tot nooit geweerd. Wat mensen vergeten, met name de roeptoeters die bij klokgelui de klepel vaak kwijt zijn, is dat in de bestemmingsbrief voor omwonenden duidelijk gemeld wordt dat de opvang voor Oekraine slechts twee tot drie jaar zal beslaan. Daarna worden de containerwoningen helaas niet weggehaald, maar worden er andere doelgroepen gehuisvest tot een maximum van 10 jaar. Ergo, mensen die door de geschiedenis heen doorgaans wel veel problemen veroorzaken m.b.t. criminaliteit en overige overlast.

    Wij spreken uit ervaring. Daarom zijn wij vaak huiverig en sproeien wij snel azijn, zie het als een evolutionair verdedigingsmechanisme. Assendelft wordt vaak door de gemeente Zaanstad behandeld als een soort gierputje van de Zaanstreek. Het mag hier dan misschien wel vaak naar mest ruiken, maar om het nou ook zo in te richten is een tweede.

   • De Orkaan

    De A8-A9-verbinding is niet tegengehouden door Assendelft maar door het Rijk die a. daar geen cent voor wil betalen en b. niet wil dat de Stelling van Amsterdam haar status van Unecso-Werelderfgoed kwijtraakt (dat zou gebeuren bij doorgaan van de weg). Dat de Provincie ondanks die duidelijke boodschap van het Rijk toch dure plannen maakte is een stommiteit van de eerste orde. Dat Assendelvers die verbinding niet willen klopt ook niet. De overlast op de Communicatieweg, de drukte op de Dorpsstraat en de sluiproute via de Noorderveenweg zouden deels opgelost worden door een A8-A9. Er is wel tegenstand, die komt o.a. van de werkgroep Busch en Dam, maar dat zijn dus niet alle Assendelvers.

    In Assendelft wonen volgens onze waarneming niet meer azijnpissers dan elders.

 • Anneke Zwart

  Het is te triest voor woorden, het
  verschuilen in peperdure woningen achter fouten in wettelijke procedures, omdat het woongenot en uitzicht wordt aangetast. Er is een zee van ruimte tussen de bestaande bebouwing en de opvang, jonge beplanting wordt er volop neergezet.
  Over de nieuw te bouwen Aldi, elders aan de Noorderveenweg, hoor je niemand klagen. Want daar gaan we met z’n allen straks fijn voordelig boodschappen. doen. Azijnpissers of eigenheimers …het is mij om het even. We moeten eens stoppen met klagen en mensen in nood een kans geven op een beetje rust.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *