Zaanstad gaat naast de opvang in het Veldpark ook kijken naar reguliere opvang voor zo’n 800 asielzoekers.

Op donderdag 8 oktober staat het onderwerp op de agenda van het Zaans Beraad (20:30). Aan de orde komt o.a. de Raadsinformatiebrief waarin informatie over de opvang wordt gegeven.

Zaanstad heeft COA 120 plekken voor crisisopvang aangeboden via woningbouwcorporaties. Van dit aanbod is geen gebruik gemaakt door COA omdat de voorkeur uitging naar locaties waar minimaal 300 vluchtelingen konden worden opgevangen.

Zaanstad wil zich wel inzetten voor reguliere opvang. Er wordt daarbij gekeken naar verschillende opvanglocaties. Het gaat om een opvanglocatie voor ± 800 personen een bruto vloeroppervlakte van 8000 m2, “de geschikte locaties worden gedeeld met de raad en warna afstemming plaats vindt met het COA.”

Ook komt de situatie van statushouders aan de orde, dit zijn de verplichtingen van gemeenten om erkende vluchtelingen huisvesting te vertrekken (zie eerder overzicht op De Orkaan).

Er is Inspraak inwoners ingepland om 19:00. Insprekers kunnen zich melden via Raadsgriffie@zaanstad.nl.

zaans beraad vluchtelingen