Onrustige zitting tijdelijke containerwoningen

Vandaag – woensdag 31 mei – diende bij de bestuursrechter in Haarlem een zaak van omwonenden van de Noorderveenweg in Assendelft, die het niet eens zijn met de procedure rond de bouw van tijdelijke containerwoningen op die plek.

De uitspraak is naar verwachting pas over drie weken, met mogelijk nog enige vertraging vanwege de complexiteit van de zaak. De Orkaan was bij de rechtszaak.

De rechter zei dat hij geen uitspraak zal doen over onderwerpen zoals het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol, stikstofdepositie en de totstandkoming van de containerwoningen. Deze kwesties zullen behandeld worden in de bodemprocedure. In deze zitting is alleen gekeken naar de mogelijke impact van de plaatsing van de containerwoningen met vluchtelingen op de buurt en de bewoners.

Voorlopige voorziening

De klagers vragen een voorlopige voorziening van de bestuursrechter aan om de ontwikkeling te stoppen. De eerste fase is al aangelegd, maar de woningen zijn nog niet betrokken. Volgens hen zijn de procedures om de tijdelijke woningbouw toe te staan niet juist doorlopen. De klagers werden tijdens de zitting gesteund door een volle tribune, waaronder Peter van Haasen, fractievoorzitter van de PVV Zaanstad.

Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd als een regulier beroepschrift te lang duurt. Dan zijn de containers immers al bewoond en heeft verzet nauwelijks zin. Zaanstad heeft met een beroep op noodverordeningen de procedure voor de bouw versneld afgewikkeld. Er loopt ook nog een bodemprocedure waarin het geschil volledig juridisch wordt behandeld en een definitieve uitspraak zal worden gedaan.

Impact op de buurt

De eerste Oekraïners nemen op 15 juni hun intrek in de containerwoningen, waarbij alle units in één keer worden bewoond. Volgens de gemeente is de vergunning niet voor een periode van 10 jaar, maar voor 3 jaar verleend. Deze mededeling zorgde voor een cynische reactie vanuit het publiek op de tribune. Na 3 jaar zullen er waarschijnlijk andere bewoners komen. De vergunning is geldig voor een periode van 3 jaar, waarna een nieuwe afweging wordt gemaakt, afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. Volgens klager J. Egthuijsen heeft de wethouder verklaard dat er ten minste 10 tot 15 jaar (al dan niet Oekraïense) vluchtelingen zullen wonen.

De omwonenden vrezen dat de komst van vluchtelingen zal leiden tot een te grote druk op de voorzieningen en het verkeer op de Noorderveenseweg. Egthuijsen geeft aan dat het momenteel al veel te druk is op de weg, met name tijdens de spitsuren in de ochtend en avond.

“Het wordt bijna onhoudbaar als er door de komst van vluchtelingen nog meer verkeer bijkomt.”

Er is ook bezorgdheid over de druk op huisartsenpraktijken. Buurtbewoners ervaren momenteel lange wachttijden voordat ze een afspraak kunnen maken. Bovendien kampen basisscholen met overvolle klassen en veel uitval.

Volgens Zaanstad zullen de kinderen niet naar een reguliere basisschool (in de wijk) gaan, maar is gezorgd voor alternatieve vorm van onderwijs. De gezondheidszorg voor vluchtelingen wordt elders geregeld, waardoor er geen extra druk op huisartsenpraktijken zal ontstaan.

Daarnaast zijn er op dit moment de eerste werkzaamheden gestart om de Noorderveenweg aan te passen. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat er geen overmatige druk ontstaat. Er is ook een telling uitgevoerd bij andere opvanglocaties om het aantal auto’s te bepalen. Dit zijn er gemiddeld twee. Volgens de gemeente zijn alle aspecten zijn zorgvuldig berekend en meegenomen in de planning.

De klagers hebben ook gewezen op een leegstaand schoolgebouw van vergelijkbare omvang als de containerwoningen, waar de gemeente geen aandacht aan heeft besteed. De gemeente heeft alternatieve locaties onderzocht, maar om verschillende redenen werden deze niet als beschikbaar of geschikt beschouwd.

Alle mogelijke locaties zijn zorgvuldig bekeken. De voorgestelde locatie is niet binnenstedelijk, maar grenst wel aan de wijk. Daarom wordt het als een ideale locatie beschouwd.”

Klager P.J.M. Kortekaas bekritiseert de arrogantie van de gemeente en beschrijft de toenemende druk op de voorzieningen als een benarde situatie waarin men met “de rug tegen de muur staat”.

Onrustige zitting

Sommigen aanwezigen leken niet altijd op de hoogte te zijn van de etiquetteregels die horen bij een zitting. De omwonenden onderbraken herhaaldelijk de gemeente Zaanstad, waarop de rechter aangaf dat dit niet de bedoeling was. Zelfs op de publieke tribune was er gedurende de hele zitting veel rumoer, gelach en onderling gesprekken te horen wanneer de rechter of Zaanstad aan het woord waren. Na een nieuwe verstoring door Peter van Haasen vanaf de publieke tribune, besloot de rechter dat het genoeg was en verzocht hij dringend om stilte op de tribune.

De uitspraak in de zaak zal naar verwachting pas over drie weken plaatsvinden, met mogelijk enige vertraging vanwege de complexiteit van de zaak. Ondanks de beladen zaak complimenteerde de rechter aan het einde van de zitting de aanwezigen voor hun ‘keurige’ gedrag.

Meer over het container-woningen dossier

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Hans Egthuijsen

  Dank voor de aandacht, maar het is wel belangrijk om accuraat te zijn in verslaglegging. Juist de.kleine nuances zijn hier belangrijk. Het beroepschrift heeft niets te maken met weerstand tegen opvang Oekraïnse vluchtelingen. Het heeft alles te maken met (on)behoorlijk bestuur, (on)betrouwbare overheid en het volstrekt anders suggereren van de werkelijkheid vanuit Zaanstad. Wat op deze locatie nu wordt ontwikkeld (anders dan de vergunning doet voorkomen) is het creëren van een nieuwe bouwlocatie voor woningbouw. Goed recht van de gemeente, maar wees daar dan eerlijk over en volg de juiste procedures met de juiste onderzoeken en zorg.voor een fatsoenlijk participatie traject. Op de publieke tribune was trouwens nauwelijks commotie, de rechter complimenteerde iedereen bij afsluiting nog over het verloop van de zitting, terwijl dit een zeer lastig en voor sommige emotioneel proces is. Ook de partijen over en weer waren en zijn zeer respectvol tegenover elkaar, zoals het hoort.

  • De Orkaan

   Wat voor berichtgeving geldt, geldt ook voor reacties: graag accuraat. Nergens in het artikel staat dat er weerstand vanuit de buurt tegen Oekraïense vluchtelingen is, dat is uw interpretatie. En het was wel degelijk zeer onrustig in de rechtszaal waarbij de publieke tribune, klagers (en de PVV-fractieleider Van Haasen) regelmatig door de rechter gewaarschuwd werden om zich te gedragen. Het onderbreken van de advocaat van Zaanstad kan u misschien ‘zeer respectvol’ noemen. Wij hebben daarover een andere mening.

   • Marco Niekus

    De reactie van Hans Egthuijsen is volledig accuraat en geeft de juiste beschrijving van de flow van de zitting. Het zou fijn zijn als de Oorkaan ook volledig is en geen dingen achterwege laat zoals het compliment van de zeer scherpe rechter die heel duidelijk was in z’n taalgebruik !

    • De Orkaan

     Accuraat lezen is ook een kunst, laatste alinea van artikel: “Ondanks de beladen zaak complimenteerde de rechter aan het einde van de zitting de aanwezigen voor hun ‘keurige’ gedrag.”

     Staat er dus gewoon in.

 • Nico Smit

  Krijgt men tegenwoordig al complimenten van een rechter, als je je normaal gedraagt ??
  Het moet niet gekker worden.

 • Peter van Haasen

  Ik weet niet welke ‘dramaqueen’ van de Orkaan er bij welke zitting aanwezig is geweest, maar van een verstoring mijnerzijds is helemaal geen sprake geweest. Als de rechter iemand aanspreekt die toevallig naast mij zat omdat deze haar hand opstak is het misschien makkelijk om mij als onruststoker aan te wijzen maar ver van de waarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *