In het najaar van 2022 en begin 2023 hadden nogal wat inwoners van Westzaan en Zaandam last van gebrom vanuit de overkant van het Noordzeekanaal (in 2020 was er trouwens ook al geklaagd). Het geluid kwam uit de Alaskahaven en leek op een ‘stationair draaiende elektromotor’ volgens klagers. En dat was het ook. Schepen die niet aan de walstroom konden, produceerden dit geluid via aggregaten. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deed metingen en ging Westzaan ‘bijpraten’.

Deze week kregen we een klacht uit Assendelft. Orkaan-lezer Gerrit Keeman heeft last “van een constant gezoem/gebrom wat lijkt op een 50/60 hertz geluid van een elektromotor.” Hij woont in Assendelft in de buurt van de Communicatieweg-Oost en heeft de hele dag en nacht hinder van de geluidsoverlast. Hij is trouwens wel wat gewend: “Nu wonen wij al jaar en dag met vliegtuigen en het bijbehorende geluidsoverlast maar nog meer andere overlast vinden wij onnodig.”

Klagen bij de gemeente Zaanstad werkte niet, de gemeente nam klachten over de brom niet in behandeling: “Uw melding kan niet in behandeling genomen worden om de volgende reden: wij hebben de herkomst van het geluid niet kunnen achterhalen.”

Dat lijkt op wat er bij vorige klachten gebeurde, niet de gemeente maar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zou de bevoegde instantie zijn.

Door Piet Bakker. Foto: Jeroen Gigengack (2022).