Met het slaan van de eerste paal voor de nieuwe Bunge fabriek een week geleden, is een begin gemaakt van de uitbreiding van de Amsterdamse haven aan de Zaanstad-kant van het Noordzeekanaal. In de zomer van 2025 moet het complex op HoogTij operationeel zijn, maar daarbij wordt voorlopig niet voorzien in walstroom.

De schepen die er aanmeren, ook bij de geplande uitbreidingen, zullen gebruik moeten maken van generatoren. Dat kan (opnieuw) overlast opleveren voor bewoners van Westzaan.

Dat zou slecht nieuws kunnen betekenen voor bewoners van Westzaan. Zij klaagden al dikwijls over de geluidsoverlast vanuit de Alaskahaven. Dat is het havendeel aan de overkant van HoogTij. Die overlast wordt vooral veroorzaakt door een lage (brom)toon die ver draagt en afkomstig is van generatoren op schepen in die haven. Die schepen zijn daarvan afhankelijk bij gebrek aan walstroom.

Woordvoering van de Amsterdamse haven (Port of Amsterdam) zegt tegen de Orkaan dat er zeker tot 2027 geen walstroom kan worden aangelegd op het nieuwe havendeel dat gelegen is in Zaanstad. Dat zou afhankelijk zijn van infrastructuur die moet worden aangelegd en het is nog de vraag wanneer die gereed is. daarbij hebben Alliander en TenneTĀ moeite met het leveren van elektriciteit.

‘De overlast van het geluid heeft onze aandacht. Vooral bij (wind)stil weer kan het lage geluid soms verbazingwekkend ver dragen. Maar als het een beetje waait is het vaak niet meer waar te nemen. Het geluid valt binnen de normen maar is soms heel hinderlijk.’

Naar aanleiding van de klachten zegt de woordvoerder wel actie te hebben ondernomen. Zo zijn er avonden geweest met bewoners, is er een meetstation neergezet en is er een onafhankelijke geluidsdeskundige ingeschakeld die de situatie van bewoners heeft geĆÆnventariseerd en advies heeft uitgebracht.

Partyboot

Op metingen is volgens het havenbedrijf goed terug te horen waar bepaalde meldingen vandaan komen. Dat kon inderdaad de brom van een generator zijn maar er werden ook andere mogelijke bronnen van overlast gemeten zoals het geluid van een partyboot en vliegtuigen. Ook gaf soms het lossen van containers of het achteruitrijden van materieel een vervelend geluid.

In het rapport van de adviseur staan bevindingen en adviezen waaronder mogelijk dempend materiaal dat de schepen zouden kunnen gebruiken en het werken met bepaalde gesloten luiken wat het geluid zou moeten verminderen. Ook blijkt het vaak te gaan om een kleine groep specifieke schepen die voor overlast zorgt. Daarover is de haven volgens eigen zeggen in gesprek met rederijen en terminals.

Ook zijn er volgens het havenbedrijf afspraken met bewoners van Westzaan gemaakt rond het doen van meldingen. Gemeente Zaanstad nam klachten over de brom-overlast niet in behandeling: zij verwezen door naar de Omgevingsdienst, deze verwezen naar de Amsterdamse haven. Veel mensen voelden zich van het kastje naar de muur gestuurd wanneer diverse instanties naar elkaar verwijzen. De Omgevingsdienst en het Havenbedrijf hebben afgesproken niet meer tegen de klagers te zeggen dat ze ergens anders hun klacht moeten indienen.Ā 

Vorig jaar stuurde een lezer ons deze nachtelijke brom:

Kaart van het uitbreidingsgebied van de Amsterdamse haven in Zaanstad. Zwart gemarkeerd de nieuwe Bunge fabriek.

Door: Edwin Kleiss en Merel Kan