Oostzaan: mogelijk datalek door gestolen laptop

Eind november is een laptop gestolen met daarop onder meer gegevens van inwoners en bedrijven in Oostzaan.

De gegevens gaan over de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) en de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en zijn tussen juni 2012 tot maart 2014 ingevoerd.

Het gaat om gegevens op een laptop van een medewerker van “een voormalig leverancier” van Cocensus (“partner voor het integraal waarderen, heffen en invorderen van decentrale belastingen en heffingen”).

Cocensus verricht werkzaamheden voor Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Oostzaan, Heerhugowaard en Langedijk en stelt dat voor die gemeenten “het datalek mogelijk van toepassing is”.

De laptop bevat geen gegevens van andere klanten van Cocensus: Beverwijk, Wormerland, Alkmaar, Den Helder en Bergen.

Cocensus “vindt het heel vervelend dat dit heeft kunnen gebeuren en werkt in overleg met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier aan een zorgvuldige afhandeling.”

De leverancier heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanvullend onderzoek heeft helaas geen volledig uitsluitsel gegeven welke informatie op de laptop stond. Er is geen back-up beschikbaar van de gestolen laptop.

De volgende herleidbare gegevens kunnen op de laptop staan:

  • Burgerservicenummer
  • Achternaam en initialen
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Ingeval van bedrijven: KVK en RSIN-nummer

Er zijn geen financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankgegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier.

Een kwaadwillende zou misbruik kunnen maken van gegevens. Maar Consensus stelt:

Het risico hierop is klein, maar misbruik van persoonsgegevens valt niet uit te sluiten. Wij adviseren inwoners bij een vermoeden van dergelijk misbruik contact op te nemen met Cocensus. Ook als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Cocensus op telefoonnummer 023 – 556 3400 of via info@cocensus.nl.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *