Oostzaan sluit OFC-complex voor 4 weken

Het OFC-complex is door burgemeester Meerhof van Oostzaan voor vier weken gesloten.

De gemeente heeft de stukken van OFC over de geldstromen tussen haar en Stichting Topvoetbal Oostzaan, waar de omstreden sponsor Marwan K. bij betrokken was, niet ontvangen. Bovendien vreest hij voor de veiligheid van ouders, vrijwilligers en kinderen.

Het kort geding dat OFC tegen de gemeente heeft aangespannen en dat vandaag om 14.00 in Haarlem dient, heeft geen invloed op de sluiting aldus Meerhof.

Op dit moment worden de gebouwen op het terrein van OFC onder toezicht van de politie leeggehaald. Ook bij het gemeentehuis staat extra politie. (Foto boven De Orkaan, foto onder: Steve Smit).


Het persbericht van de gemeente

“Na maanden overleg en een gesteld ultimatum aan OFC om transparantie over de financiën van de club te geven, is sluiting in een stroomversnelling geraakt, omdat de openbare veiligheid en orde onvoldoende kunnen worden gewaarborgd.

Burgemeester Rob Meerhof:

“Ik sta naast de voetbalclub OFC en haar leden. Maar ik sta ook voor de veiligheid van de ouders, vrijwilligers en kinderen die daar voetballen. Gemeente Oostzaan is al sinds juni in gesprek met de club.

Sinds de recente publicaties over de vermeende link tussen aangetroffen handgranaten, schietpartijen en OFC, de veroordeling wegens witwassen  en de nog steeds ontbrekende transparantie over de geldstromen van de club ontvang ik steeds meer signalen van inwoners die zich niet meer veilig voelen.

Deze optelsom van gebeurtenissen roepen bij mij de vraag op of de veiligheid van inwoners, leden, ouders en kinderen op het sportpark nog wel te waarborgen is. De ontstane situatie is niet ‘slechts’ onwenselijk, maar is een directe ondermijning van onze Oostzaanse samenleving. Plezier en veiligheid horen voorop te staan. Daarom heb ik besloten om per direct het sportpark van OFC te sluiten voor de duur van 4 weken.”

Verzoek om transparantie

Gemeente Oostzaan is al sinds juni 2019 in gesprek met het bestuur van OFC met het verzoek om transparantie te geven over de financiën. Oostzaan vindt het onacceptabel dat er criminele praktijken op haar grond zouden plaatsvinden of dat de club hiermee in verband wordt gebracht. De gemeente heeft de club een ultimatum gesteld dat indien er voor 18 januari 2020 geen openheid gegeven wordt, de gemeente genoodzaakt is om de club te sluiten. Door recente ontwikkelingen en de opeenstapeling van gebeurtenissen is de burgermeester nu overgegaan tot bestuurlijke sluiting van vier weken.

Rob Meerhof:

“De termijn van vier weken geeft ons de tijd om samen met de vereniging en inwoners tot een schone club te komen. Er is een groot maatschappelijk belang bij deze club waar jong en oud kan samenkomen om te voetballen. Naast de financiële transparantie wil de gemeente bewijs dat alle banden een voor witwassen veroordeeld persoon verbroken zijn.  Ik doe ook een oproep aan de leden om afstand te nemen van de voorzitter en samen met ons en elkaar te werken aaneen schone club waar het fijn voetballen is.”

KNVB

Die oproep doet de gemeente ook aan de KNVB. In november heeft de KNVB zich uitgesproken tegenover sportclubs om witwaspraktijken tegen te gaan. Oostzaan roept de KNVB nu ook op om naast haar te gaan staan en samen met de gemeente en de leden van OFC een veilig en gezond sportklimaat te creëren.

Kort geding

OFC heeft op 16 januari een kort geding aangespannen tegen de sluiting. Het kort geding betreft een civiele zaak en kan sluiting niet voorkomen. Het sluiten vindt plaats op bestuurlijke grond, waarbij openbare orde en veiligheid een rol spelen. De sluiting blijft dus van kracht.

ofc politie steve smit 1024

Deel dit artikel:

4 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *