Oostzaan: zelfstandig, inbreien, flitspalen en ‘bouwen op vaders erf’

De VVD en GroenLinks gaan samen met een comfortable meerderheid Oostzaan in de komende vier jaar besturen.

Rosemarijn Dral, Niels Bonenkamp (VVD) en Rob Monen (GroenLinks) worden de wethouders.

Bonenkamp is nu nog fractievoorzitter van de VVD in Landsmeer. Zijn portefeuille in Oostzaan wordt het sociaal domein: zorg, welzijn en jeugd. Bonenkamp:

“Toen Rosemarijn Dral mij belde met de vraag of ik parttime wethouder in Oostzaan wilde worden, was ik aangenaam verrast. Mensen die mij kennen, weten dat ik in ‘de politiek’ mijn passie heb gevonden. Wethouder worden was inmiddels één van mijn ambities die ik in de komende jaren wilde verwezenlijken. De vraag van de Oostzaanse VVD kwam in die zin vroeger dan verwacht. Maar een carrière in de politiek laat zich nu eenmaal niet plannen. Ik twijfelde daarom niet over het antwoord. Deze functie geeft mij de kans om – nu al – in een vergelijkbare gemeente als Landsmeer en bovendien dicht bij huis, vlieguren te maken als wethouder. Ik heb er heel veel zin in om in Oostzaan aan de slag te gaan.”

Coalitieakkoord

Het belangrijkste punt in het coalitieakkoord: “Het college gaat de komende jaren daadkrachtig om met de uitdagingen waar we als kleine gemeente voor staan. Oostzaan blijft zelfstandig, daarom vormen wij een daadkrachtig bestuur.”

Ferme taal, vooral omdat Oostzaan niet zelf over die zelfstandigheid gaat. Maar wat zijn de plannen en afspraken voor de komende periode?

De opsomming van gemeenplaatsen is indrukwekkend:

“inwoners, ondernemers en instellingen staan centraal in onze dienstverlening”, “meedenken in oplossingen in plaats van denken in beperkingen”, “voor burgerparticipatie in de vorm van initiatieven die de leefbaarheid van de wijk bevorderen”, “voorop staat de inwoner die prettig verblijft in zijn eigen woonomgeving”, “constructief maatwerk”, “integrale samenwerking in het sociaal domein”, “maatwerk leveren”, “onorthodoxe oplossingen”

Af en toe dreigt het zelfs een beetje concreet te worden:

 • De OZB wordt niet verhoogd, behalve de indexering
 • flitspalen om sluipverkeer tegen te gaan.
 • zoeken naar mogelijke inbreilocaties en bouwvlakken met creatieve oplossingen (“tiny houses”)
 • nieuw gebouw voor OBS De Rietkraag
 • ‘Wonen op vaders erf’ in Kerkstraat, Kerkbuurt, Noordeinde, Zuideinde, de Haal en de Heul (bewoning alleen voor familie van de oorspronkelijke bewoner in de eerste en tweede graad)
 • een hospice
 • kleine camping en ecolodges in Twiske
 • stoepenplan met waar mogelijk bredere stoepen
 • onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsbrug naar ’t Twiske.
 • mogelijke snelheid beperkende maatregelen op Ringvaart
 • de bibliotheek blijft maar er komt een plan om de bibliotheek(functie) te moderniseren
 • de mogelijkheid onderzoeken om de uren van de BOA uit te breiden
Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *