Oostzijde onder A8 echt afgesloten voor fietsers en brommers

In december 2017 was het nog een plan, maar nu is het een ‘besluit’ (gepubliceerd in de Staatscourant): de Oostzijde onder de A8 gaat dicht voor fietsers en brommers.

Het is voor drie jaar, en het verbod geldt niet voor voetgangers. De Fietsersbond was tegen afsluiting, maar “bedrijven en bewonersgroep Slachthuisbuurt zijn akkoord met het (tijdelijk) afsluiten van doorgang voor (brom)fietsers onder de A8” aldus de gemeente.

De weg is volgens Albert Keijzer, Cargill, Cordobesa, Drukkerij Nuance en Hellingman gevaarlijk voor (brom)fietsers en voetgangers omdat ze “intensief door vrachtverkeer wordt gebruikt, zowel rijdend, kerend en ladend/lossend.” Zaanstad wil het “aantal ontmoetingen tussen vrachtwagens en (brom)fietsers verminderen”.

“de fietsdoorgang wordt verwijderd en door middel van voetgangerssluizen en hekken fysiek onmogelijk gemaakt hier te fietsen; verder wordt de vervangende doorgaande fietsroute met wegwijzers aangegeven die via Boer Jonkerstraat, Slachthuisstraat en dr. H.G. Scholtenstraat zal lopen.”

Binnen de bewonersgroep Slachthuisbuurt is verdeeldheid, Sebastiaan Hoek, woordvoerder van wethouder Verschuren:

“We hebben gesproken met twee bewoners, die het gehele traject namens bewoners hebben gesproken (Oostzijde / Boerejonkerbuurt). Zij hebben de onderlinge afspraken die zijn gemaakt ook ondertekend. In de laatste fase heeft de vertegenwoordiging doorgegeven dat ze niet meer namens alle bewoners praten. Ze gaven aan dat twee bewoners het niet met de afspraken eens waren.”

Uitbreiden

Zaanstad heeft overlegd over verhuizing van de bedrijven, maar die voelen daar niets voor. Sterker nog, één van de bedrijven wil in het gebied gaan uitbreiden. Het lijkt dus niet alleen maar om de verkeersveiligheid te gaan:

“groei van deze bedrijven op de huidige locatie kan alleen plaatsvinden, indien dit enigszins ten koste van het gebruik van de openbare ruimte mag gaan.”

Gebeuren er eigenlijk veel ongelukken? In 2014 heeft Zaanstad een ‘gedragsanalyse’ uitgevoerd waarin geconcludeerd werd dat het vooral een potentieel risico was:

“afgaande op de fietsintensiteit lijkt het risico in kwantitatieve zin mee te vallen. Daartegenover staat dat er op de openbare weg in de huidige situatie zeer veel gedraaid en gestoken wordt door vrachtwagens, waarvan de chauffeurs niet alle zichthoeken kunnen overzien, en dat de fietsers hier vaak niet op bedacht zijn.”

Maar waarom wel een afsluiting voor fietsers en niet voor voetgangers?

“Uit de verkeerstechnische risico analyse blijkt dat de voetgangers o.a. beter kunnen anticiperen op de verkeersbewegingen op het terrein, waardoor ze minder risico lopen dan de fietsers. Hiermee wordt het risico aanzienlijk verminderd en het terrein blijft ook openbaar voor publiek.”

Tijdelijk?

Volgens de gemeente is het een ’tijdelijke’ maatregel omdat er in het kader van MAAK.Zaanstad over een paar jaar een nieuw plan voor het gebied gemaakt wordt. De Raadsinformatiebrief vermeldt “drie jaar”, In de Staatscourant staat alleen ’tijdelijk’. Hoek:

“Het college besloten om de situatie zoals die nu is vastgesteld in ieder geval over drie jaar te evalueren, dan wordt dit besluit al dan niet herbevestigd.”

Zaans Erfgoed Route

De weg maakt onderdeel uit van de recreatieve fietsroute Zaans Erfgoed. Die kan daar dus niet meer langs de Zaan en wordt omgelegd, dat geldt ook voor de fietsknooppuntenroute.

Belanghebbenden kunnen tot 21 maart een bezwaarschrift indienen bij B&W van Zaanstad. De Fietsersbond heeft al aangekondigd bezwaar aan te tekenen.

De Orkaan fietste het stukje in december en ontmoette een geparkeerde vrachtauto, een tegenligger en een niet oplettende buschauffeur.

Deel dit artikel:

25 reacties

 • Jaap

  Wat een idioot besluit. Voor de veiligheid ? Kom op toch.
  Alle kruisingen ook maar verbieden voor fietsen en bromfietsen ? Daar gebeuren de aanrijdingen wel.
  Nee, hier zijn duidelijk andere belangen aan de orde, dit stinkt weer eens.

  • Hans Kuyper

   Stinkt het, Jaap? Waarnaar? En dan graag met verifieerbare bewijzen.
   Ik word een beetje moe van die eeuwige insinuaties en ik vraag de redactie van De Orkaan met klem om dit soort ongefundeerde laster te verwijderen.

   • De Orkaan

    Reacties niet toelaten doen we vaak, weghalen iets minder vaak. Eén reactie bij dit stuk is al verwijderd (inclusief jouw commentaar, dat kan helaas niet anders). De auteur is op de ‘moderatie-lijst’ gezet, nieuwe reacties moeten nu door ons eerst goedgekeurd worden. Bij herhaalde overtreding krijgt hij een IP-ban. We hebben namelijk wel wat beters te doen dan allerlei mafkezen met onbewezen beschuldigingen te checken. Omdat De Orkaan door vrijwilligers in hun vrije tijd wordt onderhouden, kan dat inhouden dat een ongepaste reactie toch een tijdje online staat. Het is niet anders.

    Bovenstaande reactie is inderdaad op het randje. Maar dat van die andere belangen, dat zwengelen we natuurlijk zelf aan. Dat komt doordat de gemeente zelf in de RIB begint over uitbreidingsplannen in de openbare ruimte. Dat is nogal vreemd in een besluit over de verkeersveiligheid. En het zou al de derde keer zijn dat bedrijven zich een stuk ‘Zaanweg’ toe-eigenen voor eigen gebruik.

   • Willemsen

    Misschien stinkt het toch wel een heel klein beetje. Haaks op de Oostzijde net onder de A8 loopt de Albert Keijzerstraat. En van wie is het transportbedrijf dat daar aan die straat; 1x raden.

    • De Orkaan

     Zijn we hier een complot te verzinnen dat er helemaal niet is? Albert Keijzer is een van de klagende partijen, dat staat gewoon in het stuk.

     • ikkeook

      Daar heb je Willemsen weer, gewoon niet op reageren Orkaan.
      In de klas noem je zo’n iemand een stoorzender!

   • Jaap

    Beste Hans,
    Om te beginnen wil ik wel even duidelijk stellen dat ik niemand beschuldig en ruzie hierover maken lijkt mij ook niet nodig.
    Misschien is stinken een beetje groot woord , laten we zeggen dat ik vind dat er een luchtje aan zit.
    De argumenten voor de afsluiting vind ik namelijk behoorlijk vaag.

    Er wordt in het artikel bijvoorbeeld vermeld :

    Gebeuren er eigenlijk veel ongelukken ?

    ” Afgaande op de fietsintensiteit lijkt het risico in kwantitatieve zin mee te vallen ” Overheidstaal voor simpel neen.

    ” Sterker nog, één van de bedrijven wil in het gebied gaan uitbreiden. Het lijkt dus niet alleen maar om de verkeersveiligheid te gaan “.

    Dat er vrachtwagens keren en zo lijkt mij duidelijk. Ik fiets daar bijna dagelijks en zie echter dat deze chauffeurs
    over het algemeen zeer voorzichtig en rustig te werk gaan.

    Het risico in kwantitatieve zin lijkt mee te vallen ? Ik zou daar graag cijfers van willen zien. Over echte aanrijdingen met fietsers
    heb ik eigenlijk nog nooit gehoord.
    Dat is bij vrachtverkeer op b.v. de Westzijde wel anders, daar wordt je dagelijks bijna of geheel van de sokken gereden.
    Ook maar afsluiten voor fietsers ? Nee, daar zal het eerder autoluw gemaakt worden.

    Al met al lijkt mij dus verkeersveiligheid geen reden tot afsluiting.
    Wat dan wel ? Tja, dat is nu net het punt waarom ik vind dat het stinkt, sorry, een luchtje aan zit, zie ook de reactie van De Orkaan:
    ” En het zou al de derde keer zijn dat bedrijven zich een stuk ‘Zaanweg’ toe-eigenen voor eigen gebruik ”

    Ik ga geen bezwaarschrift indienen voordat ik echt van de hoed en de rand weet.

    • De Orkaan

     Als bezwaar wilt maken moet je snel zijn, en je kan het natuurlijk ook omdraaien: bezwaar maken (de gemeente moet dan op je argumenten ingaan) is juist een heel goede manier om van de hoed en de rand te weten te komen.

 • M. iedema-Willems

  Denkt de gemeente Zaanstad dat de fietsers en bromfietsers nu echt rechtsomkeert maken? Nee die gaan over de stoep waardoor het zelfs onveiliger wordt!

 • Egbert Visser

  Als je op de fiets een lekker worstje bij Cordubesa wilt halen kom je via de andere kant dus veranderd er niets.dat Cordubesa dit steunt is sowieso vreemd omdat het ten koste gaat van de verkoop van hun worsten bij hun kraam.

  • Je kan toch ook dat stukje lopen.
   Voor Cordubesa doe ik dat graag.

   • Egbert Visser

    Natuurlijk kun je dat stukje ook lopen maar veel mensen weten niet dat daar lekkere worst wordt verkocht totdat ze er een keertje langs fietsen, ook zie je steeds meer toeristen de fiets pakken en die lusten ook worst. Als dat stukje nu wordt afgesloten vrees ik dat die worstenkraam straks verleden tijd is vanwege te weinig omzet.

    • Toeristen lusten ook worst, dat is zeker waar.
     Wellicht een bord voor dat tunneltje met;
     LEKKERE WORST!
     SAUCE SPICIEUSE!
     スパイシーサザエ!
     WÜRZIGE WURST!
     SALSICCIA PICCANTE!
     SALCHICHA PICANTE!
     CONDITUS FARCIMEN!
     En dan een pijl in de richting van de worst.

  • La Cordobesa

   Als wij vanuit de kraam voor ons uit kijken, zien we regelmatig mensen achterom kijken. Vervolgens botsen ze dan bijna tegen een geparkeerde vrachtwagen aan. Soms zien we mensen op brommers zigzaggend tussen de manoeuvrerende vrachtwagens door gaan. En meestal gaat dat gelukkig net goed. Verder is de route langs onze deur op dit moment Zaans Erfgoed en dat zorgt ervoor dat er hele groepen toeristen op de fiets langsrijden. Deze mensen hebben het fietsen vaak zo slecht onder de knie dat dit regelmatig tot gevaarlijke situaties leidt. Dat er nog weinig ongelukken gebeurd zijn, is voor ons eigenlijk een wonder te noemen. Met circa 300 vrachtwagens per dag in de straat (en deze moeten allemaal ergens keren of soms meerdere keren heen en weer steken om ergens in te rijden) is het wachten tot het mis gaat. Wij willen liever niet wachten tot het Kalf verdronken is… Natuurlijk kost dit ons hoogstwaarschijnlijk klanten. Wij willen echter liever niet leven met het idee dat het, door alleen aan ons eigen belang te denken, straks wél een keer fout gaat. Verder hopen wij natuurlijk dat u gewoon de fiets even achterlaat bij het viaduct of even omfietst om toch nog wat lekkere Spaanse of Italiaanse vleeswaren bij ons te komen halen! P.S.: Peter Schaap, dat bord juichen wij natuurlijk toe!

   • Rob

    Die 300 vrachtwagens kruisen ook het fietspad langs de HG Scholtenstraat, dat de alternatieve route wordt. Ze doen dat daar wel met een véél hogere snelheid dan op de Oostzijde. Wat zou veiliger zijn?

 • Jos

  Wie echt belang hierbij heeft mag nu opstaan…….. Dat is in ieder geval geen fietser 🙂

 • Hans Kuyper

  U mag het oneens zijn met dit besluit (dat ben ik ook), maar het zonder enig bewijs insinueren dat ambtenaren van Zaanstad corrupt zouden zijn valt onder smaad en laster en is als zodanig strafbaar.
  Bovendien vervuilen dit soort vervelende uitlatingen het publieke debat. Ik vraag de redactie om deze ongefundeerde verdachtmakingen niet te tolereren en direct te verwijderen.

 • joop tralala

  Redactie De Orkaan, lees in het artikel dat: “Belanghebbenden kunnen tot 21 februari een bezwaarschrift indienen bij B&W van Zaanstad”. Van welk jaar????

 • Eric

  Is het alternatief dan veiliger?
  Dan moet je via de Boere Jonkerstraat en dr. HG Scholtenstraat naar het Kalf. Waar fiets je dan langs? De in-uitrit van Hellingman. Dat is veilig.

  • Rob

   Klopt. Dat merkte je al na de afsluiting van het eerste stuk richting Kalf bij Gerkens. Toen moest je als fietser via het inderhaast aangelegde stuk fietspad langs de Scholtenstraat. Daar word je van de sokken gereden door automobilisten die naar het aanliggende parkeerterrein rijden en zonder te kijken het fietspad oversteken. Verderop bij Lidl en Aldi is precies hetzelfde aan de hand en bij Hellingman zal het niet anders gaan. Dit is typisch een fietspad dat vooral de bedoeling heeft automobilisten en niet fietsers te faciliteren.

  • Egbert Visser

   Er ligt een fietspad tussen de Boerenjonkerstraat en de Kuil dus zoveel is het niet omfietsen. Bij de kruising van de dr Scholtenweg en de Kuil en Kuilpad zouden voor het mooie verkeerslichten moeten komen. Veel mensen gaan daar sporten of gaan naar het recreatiegebied.

 • Hier in Wormer hadden ze ook het onzalige idee om het stukje langs de Zaan bij de Aticom toren, langs de cacaofabriek, af te sluiten. Ik zag mijn rondje Wormer Wandelen al in duigen vallen, maar gelukkig is dat stukje nog steeds open en kan er een flink stuk langs de Zaan gewandeld worden.
  Het is nog wel steeds dealen met de grote fabrieken in de Zaanstreek, ik blijf het raar vinden dat fabrieken die in of nabij een woonomgeving staan steeds maar mogen uitbreiden, zo krijg je ze nooit op een plek waar ze anno de 21e eeuw beter zouden passen. En dit zijn dan de gevolgen, afsluiting voor verkeer van de weg langs de Zaan, zoals dat in Wormer ook al is gebeurd tussen Bartelsluis en Zaanbrug, heeeeeeeeeel lang geleden. En ik zie het er nog van komen dat de Lagendijk in Koog aan de Zaan tussen Boschjesstraat en Sportstraat ook wordt afgesloten, want daar zijn er ook vaak ontmoetingen tussen fietsers en (afslaande)vrachtwagens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *