Op 10 mei schreef ‘Opportunity Vastgoed’ een brief naar de bewoners uit de omgeving van de Peperstraat. Ze worden uitgenodigd om aanwezig te zijn – ‘meepraten’ of ‘in gesprek te gaan over’ ontbreekt in de uitnodiging – bij een bijeenkomst over verkeer en parkeren:

‘We gaan in op thema’s als betaald parkeren en bouwverkeer.’

De ontwikkelaar probeert voor te sorteren op betaald parkeren, waar feitelijk de gemeente over gaat.

Met de ontwikkeling van het gebied is duidelijk dat parkeerplekken schaarser dan schaars zullen worden. Het is, zover wij weten, de tweede serieuze poging om betaald parkeren in de voeren in ‘project Vernieuwing Peperstraat’.

In het verleden, ten tijde van het Inverdan-project en burgemeester Ruud Vreeman is dit ook aangestipt tijdens een plenaire zitting met de bewoners: de gemoederen liepen toen zo hoog op dat overhaast het overleg gestaakt werd.

Er is indertijd een petitie gestart die veel handtekeningen opleverde. De invoering betaald parkeren is toen teruggetrokken.

De mensen van ‘Opportunity’ kennen waarschijnlijk de geschiedenis, en zien geen opportunity in een plenaire bijeenkomst (een bijeenkomst waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn).

Daar zijn de bewoners het niet mee eens: Zij roepen op dit onderwerp open en met iedereen die hierin partij is te bespreken. Niet als ‘vinkje’ in een zogenaamd participatietraject dat ontworpen is om linksom of rechtsom in te voeren wat de ontwikkelaar voor ogen heeft.


Dit stuk is ingestuurd door een bewoner van de Peperstraat. Naam bekend bij de redactie.