Opinie: Draag het Twiske goed over aan de mensen die na ons komen

De plannen van het Twiske-bestuur waren groot: met onder meer een doorvaart van de Ringvaart naar de Stootersplas, een extra ontsluitingsweg via het Twiske, grote extra parkeerplaatsen, boomhutten en vakantiehuisjes.  

Door: Annemarie van Duijnhoven

De weerstand in het dorp bleek minstens even groot: tijdens een – door GroenLinks georganiseerde – avond in het gemeentehuis moesten er mensen in de hal blijven staan. Het werd de aftrap voor de campagne ‘t Twiske geen pretpark’! 

En daar sta ik pal voor en achter, want dit circus moet gestopt worden. 

Begrijp me niet verkeerd: het Twiske is een gebied waarvan genoten kan worden. Een loopje, zwemmen, picknicken, lekker uit eten, skeeleren, fietsen…  Alles is nu mogelijk en een klein stootje kan het groen best verdragen. 

Toch blijkt uit de concept omgevingsvisie dat het grote goud niet in het groen wordt herkend maar in het verleiden en lokken van ‘de toerist’ en de eenmalige recreant. Dit na ontelbare inspraakrondes waar de woorden ‘wonen’ ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘rust’ en ‘ruimte’, centraal stonden. Wat is er gebeurd met de bijdragen van amendementen, moties, insprekers, stemverklaringen?

Nergens in de omgevingsvisie zijn de belangen van Oostzaanse dieren en planten in doelen gegoten. Wat gaan we doen voor de grutto’s, smienten, egels, Noorse woelmuizen en zeldzame varens en mossen zowel in het Twiske als in het Oostzanerveld als in het dorp zelf? 

Vanavond worden meer dan 5000 handtekeningen van mensen die tegen overnachtingen en grote festivals in het Twiske zijn, overhandigd aan de burgemeester van Oostzaan. Een extern bureau gaat terug naar de tekentafel om een nieuwe versie van de omgevingsvisie te maken. 

We kunnen het onherstelbaar verpesten. Maar we kunnen het ook goed doen. 

Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor het unieke gebied dat wij in bruikleen hebben van de mensen die na ons komen. Stel hen niet teleur. 

Deel dit artikel:

9 reacties

 • HJ Neelen

  Handen af van het Twiske

 • Jaap wals

  Als men zo begaan is met het Twiske zou men ook aktie mogen voeren om de jaarlijkse bijdrage van de gemeente omhoog te doen, want 16.434,00 is natuurlijk schandalig laag. Als men niet wil dat het recreatiegebied zelf geld genereert zou dat een mooie geste zijn…!!!

 • Michael Rikkelman

  Wat zijn we goed bezig in Nederland om natuur te behouden en onze CO2 afdrukken te verkleinen ahum ondertussen gaat ons echte kapitaal (natuur) eraan en alles en iedereen is daar uiteindelijk de dupe van. Ook bij mij in de buurt in het Beusebos (kom A7 Purmerend) plannen voor een van der valk hotel, koekoek. Mensen zijn bang voor corona en laten zich massaal vaccineren maar de echte dreiging wordt genegeerd.

 • Teun Flens

  Gr. Links heeft mooie woorden, maar waar blijven de daden als het gaat om overnachtingen en festivals.
  Als je als Gr. Links klem zit door coalitieafspraken met de VVD dat overnachtingen, bv de zgn camping, en festivals buiten het broedseizoen, dan moet deze partij de moed hebben om te breken met deze afspraken en duidelijk te laten horen tegen overnachtingen en festivals te zijn.
  Er is genoeg recreatie. Laat het zo blijven en niet de commercie de vrije hand geven.

  • Annemarie van Duijnhoven

   Maar beste Teun. GroenLinks Oostzaan heeft zich decennia hard ingezet voor de Natura2000 gebieden om ons dorp, waaronder het Twiske. Daarom is het er nu zo mooi en rustig. Zoals je weet wilde de VVD een onderzoek naar de mogelijkheid van overnachtingen in het Twiske. Een mogelijkheid die nota bene door het CDA is bevestigd! Dat onderzoek zie je in het coalitieplan, meer niet. Geen plannen. Er is overigens geen onderzoek dat aantoont dat je zonder impact op natuur kan feesten en er het jaarrond kan overnachten. Sterker nog, met zoveel recreanten en toeristen op komst moet je alle zeilen bijzetten om de natuur te beschermen. GroenLinks wil dat de raad dicht bij het Recreatieschap zit om hier op toe te zien, maar CDA stemde die motie van tafel. GroenLinks wil dat deze conceptvisie terug naar de tekentafels gaat, maar gisteren liet CDA weten dat dit document geschikt is als basis voor een commissievergadering dit najaar. Wie moet hier kleur bekennen Teun?

   • Louis Dirksen

    Is het CDA in Oostzaan dan zo groot dat zij een voorstel van tafel kan stemmen met haar twee zeteltjes. Dan zijn er toch nog wel meer partijen geweest die meegeholpen hebben? We hebben toch geen minderheidscoalitie in Oostzaan? Tikkie doorzichtig, deze reactie naar Teun……

    • Annemarie van Duijnhoven

     VVD stemt met 5 uiteraard voor. Dan zijn de 2 van CDA al snel een meerderheid.

     • Louis Dirksen

      Had GL dan tegengestemd? Dan hadden ze Teun’s stem helemaal niet nodig.

      Het moet voor ons, Oostzaanse burgers, gewoon duidelijk zijn wie de opening naar een commercieel Twiske steunt , zodat wij in Maart een duidelijke keuze kunnen maken.

      Gaat GL bijvoorbeeld een motie van wantrouwen steunen als B&W besluiten een lawaaifestival als het Lentekabinet te steunen? Nou, ik dacht het niet……

 • Louis Dirksen

  In de tachtiger jaren heb ik als raadslid een voorstel ingediend om OZB te heffen wanneer het Twiske commercieel zou gaan. Het College zegde toe dit in beraad te houden tot het moment daar zou zijn.. Dat moment lijkt mij aangebroken als deze onzalige plannen doorgaan.
  Volgend jaar maart kunnen we bij de verkiezingen ons oordeel geven over partijen die het Twiske verkwanselen aan het vrije ondernemerschap……..

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *