Opinie: gezamenlijk belang van natuur en recreatie bereikt nieuw dieptepunt door geruzie over grijpstuivers

Door: Melchior Mattens (Partij voor de Dieren Zaanstad)

Festivals middenin de natuur zorgen al jaren voor een felle discussie over de balans tussen natuur en recreatie in verschillende gemeenteraden in de regio. Aan de ene kant is er het economisch belang van het festival en aan de andere kant die van natuurbescherming. In het Twiske worden elk jaar twee meerdaagse festivals georganiseerd die grote delen van het natuurgebied beslaan.

Hoewel een organisator als het Lentekabinet veel investeert in het beperken van de impact van hun festival op het gebied blijven er vraagtekens over de impact op dieren. Onder meer omdat het middenin het broedseizoen is en er meermaals beschermde vogelsoorten als de roerdomp zijn waargenomen. Maar zolang het nest van de roerdomp maar nét buiten het festivalterrein ligt sleept een lange discussie tussen experts en contra-experts zich voort tot aan de rechter.

Sinds dit jaar heeft een van de twee organisatoren besloten te stoppen, iets dat door toenemende maatschappelijke druk te verwachten viel. Daarnaast werd er in Landsmeer een motie door de gemeenteraad aangenomen om geen festivals in het Twiske meer te faciliteren. Het gemeentebestuur van Landsmeer schreef daarop een brief naar het bestuur van het Twiske, waarin men duidelijk aangeeft de belangen bij toekomstige vergunningsprocedures anders te gaan wegen: de financiële belangen van het Recreatieschap zijn een belang waarmee wij rekening gehouden hebben, maar de belangen van natuur en rust worden inmiddels zwaarder gewogen

Dit houdt de gemoederen inmiddels flink bezig: de Purmerendse gemeenteraad dreigt met het stoppen met hun financiële bijdrage aan het gebied, in Zaanstad wil de Partij voor Ouderen en Veiligheid de financiering voor het Twiske en ook uit het Alkmaarder- en Uitgeestermeer stoppen, een kruistocht tegen de financiering van natuur en recreatie. Ook Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben hun teleurstelling geuit over het standpunt van Landsmeer en deden dat via een artikel in het Parool van 9 maart j.l. (“Twiske zit in financiële nood nu Landsmeer festivals schrapt”). Jammer genoeg werden in dat artikel een hele reeks aantal feitelijke onjuistheden gebruikt om het financiële probleem dat er één festival niet meer terugkomt veel groter te laten lijken dan dat deze is. Voor de geïnteresseerde lezer: het Twiske kent ruime overschotten op de begroting, ook zonder festival. Maar met name de woede vanuit de gemeenteraad van Purmerend was opvallend: Oostzaan en Landsmeer zouden met regelmaat ingaan tegen het gezamenlijk belang. Maar over welk gezamenlijk belang heeft men het nu? 

Het Twiske is een gebied dat gezamenlijk wordt beheerd en ontwikkeld door de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Op de website van het recreatieschap Twiske kan je lezen dat het schap zich inzet voor een goede balans tussen natuur, landschap en recreatie in dit waardevolle en divers gebied. Een gebied dat blijvend van waarde is voor natuur en de mens. Met zoveel partijen die iets in de melk te brokkelen hebben, is een verschillend beeld bij die balans, en het gezamenlijk belang. Want hoe verhouden de opbrengsten van de festivals, zich met de belangen van de natuur? Natuurlijk is geld niet onbelangrijk, maar door alleen oog te hebben voor de laagst mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten gaan de belangen van de natuur, dieren én recreanten verloren. 

Als je kijkt naar de splijtzwam van de aankomende provinciale verkiezingen, de stikstofcrisis, leren we dat het verwaarlozen van natuur alleen maar slachtoffers kent. In een verstedelijkt gebied als de Zaanstreek moeten we de natuur koesteren, en niet als verdienmodel zien. Is het niet een hele normale gedachte dat een gebied als het Twiske toch kan blijven rekenen op een bijdrage vanuit de overheid? Al was het maar om te voorkomen dat alle onkosten moeten worden opgehoest door bezoekers. Het Twiske uitgebaat als een pretpark, waar je alleen naartoe kan als je genoeg geld hebt om kaartjes te kopen of forse parkeergelden te betalen, dat is niet een gebied waar veel Zaankanters (noch Purmerenders) blij van worden. Landsmeer heeft de nut en noodzaak van verdere commercialisering van het natuur- en recreatiegebied durven aan te kaarten en een bijzondere stap gezet. Een stap die navolging verdient in plaats van hoon. Ik hoop dat Purmerend zich bedenkt, en ook de andere gemeentes beseffen dat een leefbaar stedelijk gebied een groene long nodig heeft die de bescherming van de overheid verdient. Stap 1 is wat de Partij voor de Dieren betreft het stoppen met festivals in de natuur. Zeker gezien de onzekerheid over of er wel echt genoeg gedaan kan worden om dieren (tijdens het broedseizoen) te beschermen. Het Twiske is van ons allemaal, dus ik hoop dat we onze gezamenlijkheid hervinden en ons mooie Twiske koesteren, en niet als pinautomaat zien.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • l. Boonstra

  Ik zou dan zo fijn vinden als deze extremistische partij dan ook het voortouw zou nemen voor een alternatieve dekking van de begroting door zelf de benodigde extra gelden te fourneren.
  Het is heel gemakkelijk om te graaien uit de algemene middelen maar dat was nu juist niet de bedoeling , het Recreatieschap moest meer zelf genereren.
  Dus milieurakkers trek die beurs en koop de gemeenten uit.

 • Guus Kramer

  Het probleem met het Twiske is toch vooral het probleem waardoor heel Nederland nu “op slot zit”? Er is indertijd lachend voor gekozen het hele gebied tot Natura2000-gebied te bestempelen en naar nu blijkt kan dat niet gratis.

  De boven ons gestelden lijken te denken dat het maken van beleidskeuzen geheel vrijblijvend is. Men schudt links en rechts handen en laat zich de kreeftenvleugels goed smaken, maar dat er behalve een nieuwsitem ook verplichtingen uit voortvloeien lijkt als collateral damage te worden gezien.

  De reden om het hele Twiske, dat overigens eerst tot landbouwgebied en na de mislukking daarvan nadrukkelijk tot recreatiegebied is ontwikkeld, plotseling tot natuurgebied om te katten zal wel in de miljarden Europees geld ten behoeve van natuurontwikkeling hebben gelegen. Als de kraan lekt, moet je er een emmer onder houden zal er gedacht zijn.

  En over recreatie gesproken, een woord dat Mattens veelvuldig gebruikt: Valt een “muziek”-festival niet onder recreatie? En waarom dan een foodfestival wel? Of een klimpark?

  Als een roerdomp net buiten de grenzen van het festivalterrein broedt, heeft hij pech. Gelukkig wel, zou ik zeggen, want ook het Oostzanerveld miegelt van de beschermde soorten en als ik Mattens’ redenering doortrek, zouden ik en bijna 10.000 andere Oostzaners hier niet meer mogen wonen. Elk dogma brengt zijn eigen fascisme met zich mee, zoals een oude bekende van me altijd zei.

  Is de oplossing niet gewoon het gezonde verstand laten zegevieren en constateren dat de natuurwaarden en -beleving binnen het Twiske sterk uiteenlopen? Een kind kan zien dat de zuidelijke helft rond de bierdrinkers is vormgegeven en de noordelijke rond de vogelkijkers. Het is niet voor niets dat op het Twiske “alleen maar” de Vogelrichtlijn van toepassing is, maar op Oostzaner- en Ilperveld Vogel- èn Habitatrichtlijn.

  Misschien kan er eens kritischer naar die al of niet veronderstelde natuurwaarden worden gekeken en een beredeneerde compartimentering worden gemaakt. Dàt is een echte afweging, in plaats van Mattens’ kritiekloze eredienst voor “de natuur”.

  Voor wie de moeite heeft genomen niet meteen in de Inquisitiestand te schieten: Ik kom graag in het Twiske en eerder om vogels te kijken dan om bier te drinken. Maar anderen zitten daar heel anders in en verdienen het ook om gehoord te worden.

 • Jan Dirk Schouten

  Je begrijpt het pas als je het door hebt. De winst gaat niet naar het recreatieschap, maar naar de organisator. Een kleine oobrengst met veel directe en vooral inderecte kosten. Zonder festival bruto opbrengst is er financieel geen vuiltje aan de lucht. Minder management kosten en overhead moeten meer centraal staan. Het is geen verdienmodel. Tijden veranderen. Het wasbord is achterhaald.

 • Guus Kramer

  Een fraaie collectie oneliners. Gaat er ook een betoog of mening achter schuil?

  Als het Twiske geen verdienmodel is, is het een verliesmodel en moeten er muntjes bij. Die komen via de gemeentelijke en provinciale bijdragen vooral bij de belastingbetaler vandaan en die mag daar dan toch iets voor terugvragen? En dat dat iets niet voor iedereen gelijkstaat aan zich laven aan de natuur is toch niet verwerpelijk?

  Nogmaals: ik zie in de kringen van Mattens en de zijnen helemaal geen afweging gemaakt worden. De dogmatiek werd recent weer pijnlijk zichtbaar toen er een probleem werd gemaakt van het feit alleen dat het Twiske jaarlijks 1,6 miljoen bezoekers trekt. Nu zijn de festivals al niet meer het probleem, maar het droge gegeven dat het Twiske überhaupt mensen trekt.

  Is natuur alleen natuur als er geen biertje in kan worden gedronken, hond in kan worden uitgelaten of baantje in kan worden getrokken? Dan kan de laatste bezoeker het licht wel achter zich uitdoen. Vast een weldaad voor de natuur, maar jammer dat niemand dat dan meer kan constateren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *