Beste raadsleden van gemeente Zaanstad,

In dagblad Zaanstreek las ik dat vier partijen, VVD, PvdA, DZ en SP een ontsluiting van Westerwatering willen door middel van een tunnel onder het spoor en via de Vincent van Goghweg naar de A8.

Dit is echt een onzalig idee. Een ontsluiting door een woonwijk, waaraan twee scholen liggen, het Zaanlands Lyceum en OBS Hanny Schaft en door een straat waar een brug inzit, die bijzonder vaak open gaat en uitermate traag functioneert. 
Een brug die wanneer hij openstaat regelmatig een file veroorzaakt van de Westzijde tot ver voorbij de Jan van Goyenkade en een opstopping in de Westzijde ten noorden en ten zuiden van de Van Goghweg.

Vervolgens komt het verkeer na de Bernhardbrug bij de drukste rotonde van de Zaanstreek en zal daar binnen honderd meter na de brug wederom een opstopping veroorzaken. Een rotonde waaraan de brandweerkazerne en het Zaans Medisch Centrum gesitueerd zijn.

Met zo’n tunnel wordt het vrachtverkeer van Houtveld en Hoogtij door een groot deel van Westerwatering getrokken en veroorzaakt in die wijk een toename van ongewenste verkeersdrukte.

Wanneer dit plan doorgang vindt, zal de verkeersbelasting in oud-west enorm toenemen en meer fijnstof veroorzaken dan er nu al is. 

De wijken in Oud-West zullen dan de dupe worden van de planologische wanprestatie van Westerwatering.

Bezint eer u begint.

Met vriendelijke groet,
Jan Schoen.