Oplossing dossier Hemkade eindigt als ‘fiasco’

De oplossing die Zaanstad in gedachten had voor het slepende dossier Hemkade, sneuvelde al in de voorronde van het Zaanstad Beraad. Het plan was om via een Gebiedsvisie een nieuwe weg in het gebied te realiseren. Op die manier zou de familie Groen hun woning Hemkade 51 kunnen bereiken zonder last te hebben van hekken van de North Sea Venue (NSV).

De familie Groen en Ivar Moens van de NSV hadden zich in schriftelijke reacties en via inspraak al tegen de plannen gekeerd. Geen enkele fractie wilde daarna nog warm worden voor de Gebiedsvisie. Wethouder Wessel Breunesse kon niets ander concluderen dat deze ‘oplossing’ eindigde als ‘fiasco’.

De vraag is alleen: wat nu?

Al ruim 8 jaar sleept het dossier, het heeft Zaanstad veel geld gekost en aan het maken van kosten lijkt voorlopig geen eind te komen. Ook het maken van de Gebiedsvisie en gesprekken met alle betrokkenen door een extern bureau zou weer ’tonnen’ hebben gekost.

Uit de reacties van de twee strijdende partijen Groen en Moens (NSV) is af te leiden dat de gebiedsvisie niet tot rust gaat leiden. Dat betekent opnieuw een stroom van juridische procedures en handhavingsverzoeken die niet alleen veel kosten maar ook een groot beslag leggen op de ambtelijke organisatie.

Janboel

Raadsleden leken na de inspraak en de eerdere reacties weinig optimistisch over een goede afloop en zagen dus ook niet hoe de Gebiedsvisie een oplossing zou kunnen bieden (alhoewel ze daar 2 jaar geleden zelf om gevraagd hadden). Hans Kuyper (ROSA) had het over een ‘Janboel’ waarbij door Zaanstad zelf ‘door ondoordacht handelen in het niet al te verre verleden’ een ‘lont in het kruitvat’ was gestoken.” Er moet rust komen volgens Kuyper, en er moet voorkomen worden dat partijen die niet direct betrokken zijn (volktuinders, omwonenden, kermisexploitanten) meegesleept worden in het conflict.

Marc Wit (CDA): “We hebben een ultieme poging gedaan om via de gebiedsvisie een uitweg te vinden. Maar dit is geen oplossing maar symptoombestrijding, je poetst de klacht weg maar je neemt de oorzaak niet weg. Wij geloven niet in een Gebiedsvisie.”

Flip Hoedemaeker (D66): “De visie lost het Conflict (met een grote C) niet op. Wat de beste manier is op het conflict op te lossen weet ik ook niet.”

Pleisters plakken

Peter van Haasen (PVV): “Het lijkt meer op een verbanddoos dan op een Gebiedsvisie. Pleisters plakken om het heel te houden terwijl het niet heel te houden is. Er staan jaarlijks tonnen op de begroting, dat moet een keer stoppen. Nu is het genoeg. De enige oplossing is dat een van beide partij vertrekt.”

Jonathan van der Sluis (GL): “Bij zoveel weerstand moeten we dit mensen niet door te strot duwen. Volgens mij ligt er geen oplossing. We zitten hier nog een tijdje aan vast. Als ik naar de insprekers luister denk ik: er gaan nog meer procedures komen.”

Tjeerd Rienstra (VVD): “Alle partijen zijn het in meer of minder mate oneens met de visie. Het is vlees noch vis, en voor de vegetariërs, ook geen groente of fruit. Het was een onmogelijke opdracht.”

Loopgravenoorlog

Anna de Groot (SP): “Niemand is er gelukkig mee, de visie heeft geen donder geholpen, terwijl iedereen gehoord is, de loopgravenoorlog gaat gewoon door.”

Melchior Mattens (PvdD) begon met een grapje, “Extra asfalt is nooit een oplossing” maar dat was volgens Mattens “dan ook het enige grappige aan het dossier.” De gebiedsvisie wordt onvoldoende gesteund aldus de PvdD.

Jaap Keijser (POV) concludeerde iets soortgelijks: “De visie wordt door niemand gedragen of ondersteund. De voorgestelde weg moet een conflict oplossen maar veroorzaakt weer een ander conflict. De bedrijfsvoering van NSV wordt onmogelijk. En ook Hemkade 51 is tegen. Van deze visie wordt niemand gelukkig.”

“Hoe het verder moet weet ik ook niet”

Jaap Keijser (POV)

Eylem Köseoglu “We moeten een doorbraak forceren, welke instrumenten kunnen we inzetten? Het houdt ons al heel lang in een wurggreep.” ROSA-fractieleider Hans Kuyper pleitte wel voor een ‘klankbordgroep’ vanuit de raad, maar dat kon niet op algemene steun rekenen. Wat die klankbordgroep zou kunnen wat anderen de aflopen jaren niet gelukt is, blijft ook onduidelijk. Marc Wit (CDA) zag er weinig in: “de raad is al een klankbordgroep.”

Uitkopen

Eén van de mogelijk oplossingen zou uitkopen of onteigenen zijn. Die optie werd door een aantal partijen genoemd. Dat zijn in feite twee verschillende scenario’s. Onteigenen lijkt juridisch onmogelijk of minstens erg lastig. Er is daarvoor geen zwaarwegend argument. Uitkopen kost geld. Maar dat kost doormodderen ook.

Wethouder Wessel Breunesse (GL) werd er niet vrolijk van: “er is behoorlijk eensgezindheid, maar die bestaat uit het afwijzen in het voorstel. Wij kunnen ons daar in vinden. Dit heeft niet het probleem in het gebied opgelost. De visie kan niet op draagvlak rekenen.” Breunesse besloot met: “Koers en duidelijkheid zijn van belang na dit fiasco.”

Bestemmingsplan

Eén partij ontbrak in de discussie. Juliette Rot (DZ) hield haar mond terwijl deze partij normaal gesproken een uitgesproken mening heeft. Rot liet het liever aan anderen over zei ze na afloop van het Beraad, “Wij hebben jaren geleden al gepleit voor juridische duidelijkheid in het gebied.” Dat zou dus niet via een Gebiedsvisie maar via een Bestemmingsplan moeten, en dat zou ook gehandhaafd moeten worden. DZ gaat in ieder geval vragen naar de kosten van het traject tot nu toe.

Breunesse dacht ook over een bestemmingsplan, en dat er zaken waren “die we in een nieuw bestemmingsplan moeten regelen”. Zo wil hij de Zaanderhorn “aan de openbaarheid onttrekken omdat er geen woonbestemming op kan komen” en de bewoners (kermisexploitanten, woonwagens) laten herplaatsen. Ook moet er duidelijk komen over de (buiten)evenementen waar omwonenden last van hebben en moet de positie van de tuinders duidelijk worden.

Voor Hemkade 51 had hij geen goed nieuws: “de discussie over een woonbestemming is voorbij: dat is niet mogelijk.”

De hele vergadering is hier terug te kijken.

Ons Hemkade-dossier.

Foto boven: Elvira Groen bij de inspraak met ‘roodkapje’ waarmee ze zich vergeleek (wie de wolf was mag iedereen zelf raden), op de achtergrond wethouder Wessel Breunesse. Onder: het hek.

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Jaap Meeuwsen

  Och och, wat een gedoe toch nog steeds en ik denk dat het beter is dat we niet precies weten wat het tot nu toe al gekost heeft met nul resultaat.
  Schande toch ? Gebabbel, gebabbel, gebabbel.
  Nou denk ik misschien te simpel maar ik ga er voor het gemak even vanuit dat deze woning in het verleden gewoon bereikbaar was ?
  Wat is er dan fout gegaan bij het beleid dat dit nu niet meer zo is ?
  Ik neem aan dat onze gemeente fout op fout heeft gemaakt maar dit niet wil toegeven ?

 • Beste heer Meeuwsen, en andere lezers,

  Het gaat niet alleen om een nul resultaat. Tevens is het een enorme verlies voor ons allemaal. In algemeen belang dient het Balkenhaventerrein weer openbaar te worden. Het is de mooiste plek van Zaanstad. Oneerlijke ondernemer Wolf met zijn groep mededaders is al jaren bezig om dit terrein in handen te krijgen. Daarvoor gebruikt hij alle middelen. O.a. fysieke aanval op dochter van familie Groen, de enige bewoners van het Balkenhaventerrein. Maar ook gebruikt Wolf andere dreigementen tegen ons gezin.
  Er wordt door Wolf enorm gelobbyd bij de gemeente ambtenaren, gemeentelijk bestuur en gemeenteraadsleden. Wolf maakt tevens verborgen afspraken met het bestuur van de tuinvereniging. Nu het niet gelukt is om het huis en land van Groen af te pakken doet Wolf pogingen om de imago van familie Groen te schaden als klagers en rechtszaken voerders. Had Wolf ooit niet tegen familie Groen gedreigd: “Ik kan eindeloos procederen dus je kan beter je huis aan mij, je goede buurman, verkopen?”.

  De positie van gemeentelijk bestuur en gemeenteraad in het bijzonder verbaast ons. Waarom treedt men in de belangen van deze Wolf en niet in de belangen van stad en burger? Wat is de onderliggende oorzaak? In welke maatschappij leven wij als de meest fundamentele rechten van burgers zoals recht op vrijheid en recht op hulpdiensten op deze manier geschonden worden? Laat het gemeentelijk bestuur toe dat burgers ernstig mishandeld, getreiterd en beroofd worden? Waarom voert het bestuur van Zaanstad samen met Wolf deze uitrook partijen? Waar streeft onze maatschappij naar?
  Familie Groen is in verzet gekomen en houdt het al meer dan 10 jaar vol. Deze zaak kostte ons circa 10000 uur aan werktijd. Over morele en fysieke schade hebben we nog niet eens gehad. Wij vragen ons af wie is verantwoordelijk voor dit zinloos geweld?
  Betreft Wolf en zijn familie: leest u eens het zwartboek over hun handelingen. Die was tevens gemaakt door mensen die handelingen van Wolf niet meer konden verdragen.
  Blijkbaar is er al een tijd sprake van gewelddadige methoden die gebruikt worden om het bezit van andere mensen afhandig te maken. Het is tijd dat het gemeentelijk bestuur dit gaat inzien. Dit soort Wolfachtige “ondernemers” dienen in goede banen geleid te worden.
  Kijk naar de film Opstandelingen en oordeel zelf: http://www.democratischzaanstad.nl/opstandelingen.

 • Kim Wittop koning

  Het is heel simpel op te lossen, hek weg

  En opgelost 😊

  Ik heb met verbazing aangehoord wat tante Belangrijk van de tuindersvereniging allemaal over mevrouw Elvira met de moeilijke achternaam uitstorte…

  Wat een bagger zeg! Ik heb begrepen dat die tante Belangrijk al wel 2 jaar een tuintje heeft daar…

  En dan vinden dat je een mening mag hebben en allerlei ongefundeerde beschuldigingen de wereld in mag strooien is best wel vain, en ook een beetje stom…

  Want het is 25 jaar super gegaan met de tuinders he 😁 tot de boze wolf een illegaal hek plaatste ‘en de gemeente weigerde te handhaven, ondanks uitspraak van de Raad van State.

  Kijk duidelijk is dat het doel is dat de boze wolf dat hele schiereiland krijgt…

  En voor de tuinders…

  Dat betekent ook jullie tuintjes…

  Ik zou een beetje oppassen met drek uitstorten over mensen die ook jullie tuintjes beschermen….

  Want als Roodkapje om is, komt de boze wolf heus achter jullie aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *