Oplossing voor Hemkade-ellende? Wel 10!

Googelen op “Hemkade 51” levert een lange lijst op met berichten over geluidsoverlast, akoestisch onderzoek, geluidshinder, rapporten, Wob-verzoeken, Artikel 51 vragen, gebruiksfunctie, kadastrale grenzen, uitsterfconstructies, bestemmingsplannen, reparatieplannen en bloedzuigers…

Het moet een zaakje zijn waar een volledig advocatenkantoor jarenlang op kan draaien. En dat is ook gebeurd. De affaire rond Hemkade 51 heeft de gemeente (en de eigenaren) tonnen gekost. Maar schot zit niet in de zaak. Dat moet nu veranderen.

Zaanstad meldt dat er op dit moment 27 (!) bestuursrechtelijke procedures (“ingediende handhavingsverzoeken waar nog niet op is besloten, zijn daarbij niet meegeteld) aangespannen door de bewoners van Hemkade 51.

Hemkade 51 is de bedrijfswoning (medisch centrum met bloedzuigertherapie) van Aislou Guiliazova en Fred Groen. Zij hebben een ‘slepende kwestie’ met de bewoners van nr, 48 die ook de exploitant zijn van de North Sea Venue (NSV) op nr. 48a. Zaanstad:

“Al jaren is er een conflict gaande tussen de bewoners van Hemkade 51 en de bewoners van Hemkade 48a waarbij de gemeente op diverse bestuursrechtelijke gronden is betrokken. Dit conflict vergt van zowel de belanghebbenden zelf als de gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, onevenredig veel inspanning. Toch is het tot op heden niet gelukt om tot een oplossing te komen.”

Het gaat over WOB verzoeken, handhavingsverzoeken, bezwaarzaken en beroepszaken. De bewoners van 51 strijden tegen het gebruik (evenementen) en de uitbreidingsplannen van de NSV en de openbaarheid van de weg naar hun huis. Zaanstad heeft in het verleden ook zaken verloren en heeft excuses moeten maken voor de matige communicatie in deze zaak richting nr. 51. Zowel de bewoners als de NSV willen uitbreiden op de kop van de Hemkade.

Andere buurtbewoners hebben soms ook last van de NSV, vooral als daar buitenevenementen worden georganiseerd, ook vinden ze dat die evenementen niet altijd tijdig worden aangekondigd.

Zaanstad heeft om uit de impasse te komen tien scenario’s bedacht die besproken worden tijdens een zitting van het Zaanstad Beraad op 28 januari. Aanvankelijk zou dit een besloten zitting zijn, maar Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad) en Harrie van der Laan (POV) stelden dat zoiets niet kon. Zij kregen gelijk.

Die scenario’s variërend van mediation en ‘fysieke maatregelen’ (weghalen van hekken of nieuwe ontsluitingsweg) tot koop of zelfs onteigening van nr. 51 en/of de NSV.

Op 13 februari vergadert de gemeenteraad over de scenario’s. Dit alles moet leiden tot een zienswijze van de raad die richting geeft aan de mogelijkheden die het college verder moet uitwerken. Hierbij is het uiteindelijke doel het de-escaleren en normaliseren van de ontstane situatie tussen de belanghebbenden en de gemeente.

kaart hemkade

Deel dit artikel:

3 reacties

 • Ben al langere tijd niet meer daar geweest, maar was vroeger bij de eerste evenementen daar, nou betrokken. Vind de locatie geweldig en vind ook, dat, omdat ze uit willen breiden, daar ruimte voor gegeven moet worden, en dat de bewoners van nummer 51 onteigend moeten worden, omdat zij de overheid, en dus ons burgers, onnodig veel geld kosten door de WOB procedures en andere rechtsgang. Ga lekker op het platte land wonen, tussen grasende koeien en fluitende vogeltjes, in plaats van te blijven procederen.

 • Udo-Alan Williams

  Als de Hemkade (NSV) weg zou gaan dan zou het onder andere een slechte zaak zijn voor de hotels die dankzij grote feesten daar volgeboekt worden.

 • anend lakhai

  Zou erg dom zijn om Hemkade daar weg te hebben. Brengt werkgelegenheid, belasting voor gemeenten etc.
  Nummer 51 zou bv via omweg huis kunnen bereiken, een tussen brug bouwen, ipv vechten!
  Anders ja verhuizen naar plateland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *