Al eerder werd een motie waarin gepleit werd voor een 30 km-zone op de Westzijde aangenomen door de gemeenteraad van Zaanstad. B&W legde dat verzoek naast zich neer er maakte de zone korter in plaats van langer.

Donderdagavond – 20 september – proberen Paul Laport (GroenLinks), Roland van Braam (SP), Geert Rijken (PvdA), Judit Raa (PvdD) en Elif Hotaman (Denk) het opnieuw: 30 km maximaal op de Westzijde.

In tegenstelling tot de vorige motie wordt niet duidelijk welk deel van de Westzijde bedoeld wordt: tot Parkstraat, Papenpadsloot, Verkade of Vincent van Goghweg? Of tot het einde, de Mallegatsloot?

Ook ontbreekt collegepartij ROSA, een voorstander van 30 km, als ondertekenaar. De indieners hebben nu samen 13 zetels.

UPDATE: ook ROSA en D66 steunen de motie die daarmee net een meerderheid kan halen.

Volgens de indieners zal de Westzijde veel aantrekkelijker en veiliger worden als de maximum snelheid voor gemotoriseerd verkeer omlaag wordt gebracht. Ze wijzen op steun van de Zaanse Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Duurzaam Veilig en CROW Fietsberaad. Ook basisschool Et Buut heeft gevraagd om de maximumsnelheid voor gemotoriseerd verkeer op de Westzijde omlaag te brengen.

Ook verwijzen ze naar de actie van bewoners van de Westzijde die door raampamfletten “massaal laten weten dat zij voor een 30km-zone zijn.”