Tag: 30 km-zone

30 km blijft een dingetje…

30 km in de bebouwde kom. Gaan we dat meemaken in 2024? Op de foto de kerstboom op het dorpspleintje van Oostknollendam. Dit jaar met extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Dat is “al jaren een dingetje in het dorp” aldus Bart van der Laan die de foto stuurde, “er wordt te hard gereden”. Dit jaar […]
category Verkeer
date 29 december 2023

Drempels op de Wormerringdijk

De Wormerringdijk in Wormer tussen Poelweg tot de Veerdijk is een 30 km-zone geworden met zes verkeersdrempels. Het werk is eind oktober en begin november uitgevoerd waardoor de weg enige tijd gestremd was. Fotograaf Aaf Aafjes nam poolshoogte, de zes ‘hobbels’ liggen op het stuk vanaf de Poelsluis tot de Poelweg, “over de hele breedte […]

Wormerringdijk 30 km (en krijgt verkeersdrempels)

De Wormerringdijk in Wormer tussen Poelweg tot de Veerdijk wordt een 30 km-zone. De werkzaamheden zijn vanaf maandag 23 oktober en duren tot vrijdag 3 november. Ook de T-splitsing Poelweg – Wormerringdijk (foto) wordt aangepast. Er komen zes verkeersdrempels op dit stuk van de Wormerringdijk. Tijdens het werk is er verkeershinder tussen 07.00 en 09.00 […]

Geen flitsers in 30 km-zone…

De 30 km rukt voorzichtig op in Zaanstad. Bij de Westzijde wilde de gemeente er nog niet aan, in Westerkoog was het een advies, op het Zuideinde (Wormerveer) bleef het een wens. Maar eerder kreeg de Zaanweg de 30 km en nu ook de Eikelaan in Krommenie. In de 30 km-zones zullen voorlopig geen ‘reguliere’ […]

Wordt 30 het nieuwe 50?

Overal maximaal 30 km in de bebouwde kom op wegen zonder apart fietspad? Dat willen raadsleden Jan de Vries (D66) en Hildr Behrens-Vogelesang (GroenLinks) in Zaanstad. Dat zou bijvoorbeeld gaan over de Weverstraat, de Parkstraat en de Eikelaan in Krommenie, de J.J. Allanstraat in Westzaan en de Glazenmaker en de Wildeman in Westerkoog. Straten waar […]

Zaanstad heeft ‘intentie’ om in 30 km-zones te handhaven

In de Zaanstreek wemelt het van de 30 km-zones (behalve dan in een stukje Westzijde dat zich als een Gallisch dorpje verzet tegen het nieuwe regime). 30 is veilig. 30 is beter. Maar wordt 30 ook gehandhaafd? Over die handhaving schreef verkeerswethouder Gerard Slegers van Zaanstad een brief aan de raad. Dat deed hij op […]

Zuideinde Oostzaan tot november op de schop

De werkzaamheden aan het Zuideinde in Oostzaan duren tot november van dit jaar. Het stuk tussen Kerkstraat en de Kolkweg wordt een 30 km-zone. Het zuidelijke deel tot aan de Kolkslootbrug wordt ook onder handen genomen maar blijft 50-km. Op beide stukken is het tijdens de werkzaamheden eenrichtingsverkeer. Verkeer richting Oostzaan-Centrum wordt omgeleid. Fietsers en […]

Geen 30 km voor Weverstraat Krommenie

De Weverstraat in Krommenie houdt een maximumsnelheid van 50 km. Volgens de Fietsersbond Zaanstreek is de gemeente Zaanstad daarmee tegen de bewoners ingegaan die een voorkeur voor 30 km per uur hadden. Langs de Iepenstraat en Weverstraat komen brede fietsstroken waardoor auto’s minder ruimte krijgen wat een ‘snelheidsremmende werking’ heeft volgens Zaanstad. Ook komen er […]

Autolobby RAI: 30 km in bebouwde kom

In Zaanstad zijn ze nog niet zover maar de RAI wel: 30 km in de bebouwde kom moet de ‘nieuwe standaard’ worden. 30 km is veiliger en zorgt voor minder geluidsoverlast volgens de RAI, die zichzelf de ‘branchevereniging van de auto- en fietsindustrie’ noemt . Het verkeer wordt complexer. Elektrische scooters, speedpedalecs e-bikes en steps […]

Laatste poging voor 30 km op Westzijde (mislukt)

GroenLinks, D66, PvdD, SP en ROSA zullen vanavond in de raadsvergadering van Zaanstad een laatste poging doen om een 30 km-zone in de hele Westzijde in te stellen. De PvdA die eerder een motie over dit onderwerp wel steunde is voor het ‘compromis’ van CDA-wethouder Slegers die een adviessnelheid van 35 km wil (maar een […]

Laatste stuk Westzijde toch geen 30 km

Zaanstad houdt vast aan het plan om op de Westzijde tussen de Klokbaai en de Vincent van Goghweg 50 km als maximum snelheid te houden. Na advies en overleg met diverse partijen zoals hulpverleningsinstanties en scholen is er een compromisvoorstel uitgerold, om de straat zo in te richten dat je eigenlijk niet harder dan 35 […]

Fietsersbond: J.J. Allanstraat Westzaan onveilig, voer 30 km in

De Fietsersbond Zaanstreek wil dat Zaanstad op de J.J. Allanstraat in Westzaan een maximumsnelheid van 30 km invoert. De straat wordt volgens de bond onveiliger omdat bij de herinrichting van de straat ‘fietssuggestiestroken’ worden opgenomen waarop geparkeerd mag worden. Zaanstad wilde eerst parkeerplaatsen in de groene berm maar kwam daarop terug na protesten van bewoners. […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!