De 30 km rukt voorzichtig op in Zaanstad. Bij de Westzijde wilde de gemeente er nog niet aan, in Westerkoog was het een advies, op het Zuideinde (Wormerveer) bleef het een wens. Maar eerder kreeg de Zaanweg de 30 km en nu ook de Eikelaan in Krommenie.

In de 30 km-zones zullen voorlopig geen ‘reguliere’ snelheidscontroles plaatsvinden. De ‘flexibele flitspaal’ van Zaanstad kan daar ook (nog) niet worden ingezet.

In 2019 had verkeerswethouder Gerard Slegers (CDA) nog de ‘intentie‘ om te gaan handhaven. Via zijn woordvoerder laat Slegers nu weten:

“Er vinden geen reguliere snelheidscontroles plaats in 30 km-zones. De politie moet haar schaarse inzet en capaciteit verdelen over heel veel wegen in onze gemeente en daarbij is gekozen om de focus te leggen op wegen waar veel ongelukken gebeuren of waar snelheden fors worden overschreden.”

Overtredingspercentage

Maar als er aanleiding toe is, wordt er ingegrepen:

“Indien er 30 km-straten zijn die al aan de huidige criteria voor handhaving voldoen (volwaardige inrichting, hoog overtredingspercentage en ongevallen) dan gaat gemeente Zaanstad in samenwerking met de politie en het OM om handhaving verzoeken.

Prioriteiten om op snelheid te handhaven worden samen met de politie bepaald. Aan de hand van genoemde criteria en ook naar aanleiding van meldingen.”

De vraag is uiteraard hoe een ‘hoog overtredingspercentage’ (dat zou om meer dan 20 procent gaan) vastgesteld kan worden als er niet gehandhaafd wordt.

Flexibele flitspaal

Zaanstad heeft sinds kort wel de beschikking over een flexibele flitspaal, maar “deze kan nog niet worden ingezet op de 30 km-wegen.” Nog niet dus, maar:

“zodra het nieuwe kader van het OM er is dan zal de flexibele flitspaal naar verwachting ook ingezet worden in 30 km-zones of de nieuwe gebiedsontsluitingswegen met een maximumsnelheid van 30 km/u.”

Via zijn woordvoerder laat Slegers weten dat hij wel voor de invoering van 30 km op meer plekken is, maar ook daar wordt gewacht op landelijk beleid.

“Met name de grote steden hebben er in een recente brief bij de minister op aangedrongen dat 30 kilometer standaard zou moeten worden, nu er steeds meer 30 kilometer wegen komen in het hele land. Zaanstad is het met deze oproep van de G4 (grote gemeenten) eens en wacht de uitkomst van deze discussie af.”

Tot slot:

“het is niet waar dat de politie niet optreedt tegen bestuurders die te hard rijden op 30 km wegen. De politie surveilleert en controleert overal in de gemeente.”

Lees ook: Eikelaan Krommenie wordt 30 km