Overal maximaal 30 km in de bebouwde kom op wegen zonder apart fietspad?

Dat willen raadsleden Jan de Vries (D66) en Hildr Behrens-Vogelesang (GroenLinks) in Zaanstad.

Dat zou bijvoorbeeld gaan over de Weverstraat, de Parkstraat en de Eikelaan in Krommenie, de J.J. Allanstraat in Westzaan en de Glazenmaker en de Wildeman in Westerkoog. Straten waar nu gewerkt wordt zodat het nog kan worden meegenomen.

De beide raadsleden noemen de Westzijde in Zaandam niet, maar ook daar wordt gewerkt en ook daar is geen vrijliggend fietspad.

De raadsleden willen B&W vragen in Krommenie en Westzaan meteen die 30km-zone in te richten en ook bij alle straten zonder vrijliggend fietspad die binnenkort op de schop gaan die maximum snelheid van 30km/uur in te voeren.

Een maximum snelheid van 30km is veiliger en beter voor het milieu volgens D66 en GroenLinks.

Wetsvoorstel

De achtergrond van de motie – die op 2 juli in de raad van Zaanstad aan de orde komt – is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat een wetsvoorstel voorbereidt waarbij dit verplicht wordt:

“de maximum snelheid voor motorvoertuigen binnen de bebouwde kom wordt verlaagd naar 30km/uur op straten en wegen waar geen vrijliggend fietspad aanwezig is. Waar wel een vrijliggend fietspad aanwezig is blijft de huidige maximum snelheid van 50km/uur gehandhaafd.”

Volgens Jan de Vries en Hildr Behrens-Vogelesang is er bij ‘staand beleid’ meer kans op daadwerkelijke handhaving van de maximum snelheid. Ook zou Zaanstad kosten besparen door nu al vooruit te lopen op de nieuwe wet.

borden westzaan
Werk aan de J.J. Allanstraat, Westzaan