Laatste poging voor 30 km op Westzijde (mislukt)

GroenLinks, D66, PvdD, SP en ROSA zullen vanavond in de raadsvergadering van Zaanstad een laatste poging doen om een 30 km-zone in de hele Westzijde in te stellen.

De PvdA die eerder een motie over dit onderwerp wel steunde is voor het ‘compromis’ van CDA-wethouder Slegers die een adviessnelheid van 35 km wil (maar een maximumsnelheid van 50 km wil houden).

UPDATE: de motie kreeg niet genoeg steun, deel Westzijde blijft 50 km

Tijdens het Zaans Beraad waarin het voorstel werd behandeld, bleek dat het compromis geen echt compromis was. In tegenstelling tot wat Slegers dacht, was de Fietsersbond helemaal niet voor de 35 km adviessnelheid terwijl ook basisscholen Et Buut en Hannie Schaft de voorkeur gaven aan een echte 30 km-zone (De Westerkim wil wel 35 km adviessnelheid).

Winkeliers waren tegen het 30 km-plan, in het 35-km ‘compromis’ werd aanvankelijk voorgesteld om de borden richting Centrum weg te halen, na protesten van ondernemers is dat onderdeel geschrapt.

Bewoners waren juist erg voor het weghalen van de centrumborden en gaven aan een flitspaal te willen. In de plannen staat niets over een flitspaal (Handhaving is sowieso geen optie) terwijl de borden dus blijven. In hoeverre de bewoners het ‘compromis’ steunen is de vraag, de borden ‘Hier Graag 30’ die overal hangen, zijn nergens vervangen door ‘Hier Graag 35 Advies’.

De vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland was teleurgesteld dat de suggesties op een eerder concept niet zijn doorgevoerd, “de conclusies zijn volledig gebaseerd op het advies zo als hij het voor deze avond al in zijn hoofd had.” De ‘hij’ is verkeersonderzoeker Adriaan Walraad die met het 35-km-plan kwam.

Wijkoverleg Oud-West was wel voor het 35-km-plan, Connexxion vindt het plan er goed uitzien, de politie kan ermee leven.

GroenLinks, D66, PvdD, SP en ROSA willen 30 km omdat de Westzijde veiliger zou worden voor fietsers terwijl ook het verlengde van de Westzijde na de Vincent van Goghweg al 30 km is.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *