De Wormerringdijk in Wormer tussen Poelweg tot de Veerdijk is een 30 km-zone geworden met zes verkeersdrempels.

Het werk is eind oktober en begin november uitgevoerd waardoor de weg enige tijd gestremd was.

Fotograaf Aaf Aafjes nam poolshoogte, de zes ‘hobbels’ liggen op het stuk vanaf de Poelsluis tot de Poelweg, “over de hele breedte van de weg maar smal en tamelijk hoog”.

Door Piet Bakker / Aaf Aafjes (foto).