De Wormerringdijk in Wormer tussen Poelweg tot de Veerdijk wordt een 30 km-zone. De werkzaamheden zijn vanaf maandag 23 oktober en duren tot vrijdag 3 november.

Ook de T-splitsing Poelweg – Wormerringdijk (foto) wordt aangepast. Er komen zes verkeersdrempels op dit stuk van de Wormerringdijk.

Tijdens het werk is er verkeershinder tussen 07.00 en 09.00 uur. Tussen 09.00 en 17.00 uur is de weg gestremd voor alle autoverkeer.

Op het moment dat er op de T-splitsing wordt gewerkt, komt er een omleidingsroute langs De Hofjes, zodat de Poelweg en De Kleine Braak bereikbaar blijven.

Door Piet Bakker / Bart van der Laan. Bron: website Wormerland, foto: Google Streetview.