Agora en Zaan Primair: Zaanstad meet met twee maten bij Europese School

Stichting Agora en Zaan Primair reageren op de beoogde locatie voor een Europese School Overtuinen B aan de Provincialeweg. De besturen zijn boos omdat B&W eerder aangaf dat dit terrein niet beschikbaar was voor bouw voor een Zaanse school “vanwege onomkeerbare bindende afspraken met projectontwikkelaars over huizenbouw.”

Volgens de besturen heeft Zaanstad dus ‘apert onjuiste informatie’ verstrekt en meet met twee maten: één voor de Zaanse kinderen voor wie geen school gebouwd kan worden en één voor de kinderen van elders.

Wij plaatsen de oproep 1:1

De Gemeente Zaanstad wil graag de Europese School, momenteel nog gevestigd in Bergen, binnen haar gemeentegrenzen onderbrengen. Het gebouw in Bergen is aan het eind van haar levensduur en men is op zoek naar een nieuwe locatie. Samen met Alkmaar behoort Zaanstad tot de twee overgebleven kandidaat-vestigingsplaatsen. Als Zaanse schoolbesturen begrijpen we de wens van de Gemeente en ondersteunen die: de komst van de Europese School is absoluut van waarde voor Zaanstad. Het is goed voor het imago van de gemeente en verhoogt de aantrekkingskracht voor het bedrijfsleven en werknemers.

Dit begrip wordt echter minder als we ons het volgende realiseren. Zaanstad biedt de Europese School een locatie op het zgn. Verkadeterrein aan de Provinciale Weg. Hier kan, op loopafstand van het station, een kleine luxe campus worden gerealiseerd van schoolgebouwen, bijgebouwen en sportterreinen. Een prachtige plek. De gemeente is bereid de omvang van de geplande woningbouw op het terrein hier op aan te passen. Er worden daardoor flink minder woningen gebouwd.

Er is een groot tekort aan bouwlocaties in het centrum van Zaandam. Niet alleen voor woningen maar ook voor scholen. Samen met de Gemeente zijn de Zaanse schoolbesturen Agora en Zaan Primair al vele, vele jaren bezig om nieuwbouw te realiseren voor de scholen De Westerkim en Et Buut. Na jarenlang ‘gedoe’ gebeurt dit nu op de locatie die bekend staat als Overtuinen 1, aan de Provinciale Weg naast het Volkspark. Een krappe kavel maar op een prachtige plek. De mooie school zal echter na ingebruikname al te klein zijn. Om de kinderen uit de binnenstad goed onderwijs te kunnen geven werd gezocht naar een extra locatie voor een basisschool, zodat ook in de toekomst de kinderen uit dit gebied in de buurt naar school kunnen. Uit onderzoek kwam als enig haalbare locatie het Verkadeterrein naar voren. Van de zijde van het Gemeentebestuur werd aangegeven dat dit terrein niet beschikbaar was vanwege onomkeerbare bindende afspraken met projectontwikkelaars over huizenbouw.

Die afspraken blijken in het licht van de bieding voor de Europese School nu echter flexibel en blijkbaar aanpasbaar!

Naast de apert onjuiste informatie richting schoolbesturen is het wrang om te constateren dat er twee standaarden zijn. Eén voor de Zaanse kinderen voor wie op deze mooie plek geen school gebouwd kan worden en één voor de kinderen van elders. Daar waar elders in Zaandam (terecht!) miljoenen worden aangewend om maatschappelijke tweedeling te bestrijden ontstaat een tweedeling op een andere plek.

Op de Behouden Haven, op een steenworp afstand van het Verkadeterrein wordt momenteel aan de achterkant van het winkelcentrum gepoogd de nieuwe school voor Agora en Zaan Primair te realiseren. Op een parkeerplaats. Besluit van het College. De omgeving is naargeestig, de kavel klein en de verkeerssituatie bij het winkelcentrum te gevaarlijk om verantwoord een school te laten functioneren.

Naast begrip voor het belang van de mogelijke komst van de Europese School hebben we als schoolbesturen onze verbazing en ongenoegen geuit over de onjuiste informatie en het meten met twee maten. Dit is moeilijk te accepteren. Wij vinden het van het grootste belang juist voor de Zaanse kinderen, voor álle Zaanse kinderen, goed onderwijs te realiseren. Kinderen brengen een groot deel van de dag door onder de hoede van onderwijs en kinderopvang. Daarvoor zijn goede gebouwen in een ruime, gezonde en veilige omgeving een noodzaak.

Taco Keulen, voorzitter College van Bestuur Stichting Agora

Brigit Schumacher, voorzitter College van Bestuur Stichting Zaan Primair

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Peter van Haasen

  Wij van de PVV hebben in de ‘geheime’ Zaanstad beraden dat de gemeente het niet kan maken tegenover Agora en Zaanprimair om de Europese school wel te faciliteren terwijl deze locatie voor de Zaanse Schoolbesturen onbespreekbaar waren.

 • Hans van Deelen

  Zaanstad wil nu eenmaal graag wat groter lijken dan het is.

 • Jan Betlem

  Het zou geweldig zijn als de Europese school in Zaanstad zou komen. Dat is zeker het streven waard, succes er mee Zaanstad.

 • Joke Grinwis-Greven

  Helemaal eens met de school besturen. Als burger en bewoner van Oud West worden wij niet gehoord. Er kon geen school gebouwd worden voor de zaankanters maar wel voor de buitenstaanders. Onbegrijpelijk zoals we in oud West in de maling genomen worden. Wij worden als partijen tegen elkaar uitgespeeld. Er zijn al divetse gesprekken geweest tussen belangen partijen en de gemeente maar het juiste van de partijen horen we niet. Alleen als je de partijen zelf spreekt hoor je dat zij tegen een school op het parkeer terrein zijn.

 • Jan Mulder

  De oplossing ligt voor het grijpen voor Zaanstad. Het is simpel door geen woningen te bouwen op het oude Mauritsbuurt/terrein. Het slaat zoiezo nergens op dat je op dat kleine stukje land naast een school van 600 leerlingen ook nog eens 200+ woningen wilt ontwikkelen. Oproep aan de gemeente Zaanstad koop het land terug. En plaats daar een grote school voor ZaanPrimair en Agora. Dan zijn alle partijen blij. En over het geld hoeven we het niet te hebben want bij het Verkade terrein is het blijkbaar ook geen probleem om de afspraken/verkoop van ontwikkelaars om te buigen.

 • Piet Davon

  Mooi nieuw staaltje wanbeleid van de gemeente weer. Leuk een Europese school, maar waarom daarover niet gewoon eerlijk en open naar iedereen communiceren. Het kan dat de gemeente Zaanstad onderwijs in Zaanstad van minder belang acht dan Europees onderwijs, maar zeg het dan gewoon. Ik krijg steeds meer het gevoel dat Zaanstad vooral uitblinkt in “vriendjes” politiek en als gevolg daarvan niet te begrijpen besluiten neemt en dat zorgt weer voor eeuwig durende dossiers, omdat veel mensen daarover weer boos zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *