In september kondigde gemeente Zaanstad aan dat er een tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen op de Goudastraat 58 en de Wandelweg 98 A in Wormerveer komt. Tijdelijk betekent in dit geval 2 jaar. Vandaag opent de opvanglocatie aan de Wandelweg. De tijdelijke opvang aan de Goudastraat volgt in het eerste kwartaal van 2024.

De daklozenopvang wordt vanaf vandaag in gebruik genomen zonder de benodigde omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik. Deze is wel aangevraagd, maar niet op tijd verleend. Er is op dit moment geen andere plek beschikbaar en het is de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat er tijdig voldoende opvangplekken zijn voor daklozen. Het recht op adequate huisvesting en onderdak is een fundamenteel mensenrecht.

Omdat er in beginsel gehandhaafd moet worden heeft het college afgelopen week een gedoogbesluit genomen. Het gedogen is voor de periode tot 1 april 2024 of tot zoveel eerder als de benodigde vergunning is verstrekt. In het gedoogbesluit staat onder andere:

Er is thans sprake van een urgent maatschappelijke noodsituatie. Het belang van omwonenden dat de steeg gebruikt zal worden in het geval van brand weegt niet zwaarder dan het algemeen belang dat er voldoende opvangplekken zijn voor daklozen. Daarbij is van belang dat de brandweer van oordeel is dat het gebruik van de steeg op een veilige wijze kan plaatsvinden door omwonenden en daklozen. Deze afweging leidt in dit geval tot het gedogen van de opvang van daklozen aan de Wandelweg 98 A totdat de gevraagde omgevingsvergunning is verleend.

De tijdelijke opvang aan de Wandelweg 98A is geen inloopvoorziening. Volgens de wijkmanager van Wormerveer Monica Briefjes krijgen maximaal 14 mensen hier begeleiding, op weg naar (weer) zelfstandig wonen. ‘Er is 24 uur per dag professionele begeleiding van het Leger des Heils. Zij hebben veel ervaring met deze doelgroep. Zij zorgen ook voor rust en veiligheid in en om het gebouw.’

Lees ook: Dak- en thuislozen twee jaar naar Goudastraat en Wandelweg (Wormerveer)

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: Gedoogbesluit gemeente Zaanstad, Foto: Michel Schermer