Orkaan officieel ‘lokale publieke media-instelling’ voor Zaanstad en Wormerland

Om één minuut over 12.00 kwam de verlossende mail van het Commissariaat voor de Media binnen:

“Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) heeft besloten Stichting Zaans Media Platform De Orkaan aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Zaanstad en Wormerland, voor de periode van 1 februari 2022 tot 1 februari 2027.”

De aanvraag van Stichting Radio Televisie Internet Zaanstreek is afgewezen. Daarmee komt waarschijnlijk een eind aan de uitzendingen van RTV Zaanstreek. Tegen het besluit is nog wel bezwaar mogelijk, maar dat heeft geen schorsende werking. RTV Zaanstreek moet dan binnen 6 weken bezwaar maken.

De Orkaan gaat onderzoeken of op termijn toch televisie verzorgd kan gaan worden – dat zal wel tegen lagere kosten moeten dan nu het geval is.

In september 2021 spraken de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland al hun voorkeur uit voor De Orkaan. Hun argumenten:

  • De voorstellen van De Orkaan en de daarbij ingediende begroting zijn realistischer binnen het beschikbare budget dan de voorstellen en de begroting van RTVI Zaanstreek;
  • De focus van De Orkaan op online journalistiek is meer toekomstgericht dan de focus op lineaire radio en TV van RTVI Zaanstreek;
  • De voorstellen van De Orkaan leggen de focus op professionele journalistieke kwaliteit van De Orkaan, gericht op eigen nieuwsgaring en eigen onderzoek met een kritische benadering, waar RTVI Zaanstreek meer afhankelijk blijft van nieuwsgaring door derden;
  • De Orkaan heeft een uitgebreid programmabeleidbepalend orgaan (pbo), bestaande uit 13 leden die uit verschillende (doel)groepen en woonkernen afkomstig zijn, terwijl het pbo van RTVI Zaanstreek minder groot en divers is;
  • Uit de voorstellen van de Orkaan spreekt meer ambitie voor het vergroten van het bereik op hun mediakanalen dan uit de voorstellen van RTVI Zaanstreek.

RTVI Zaanstreek heeft aan het Commissariaat geschreven dat ze vonden dat De Orkaan de licentie niet zou mogen krijgen omdat ze alleen online actief zijn en dat “zij de partij is die aangewezen dient te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Zaanstad en Wormerland.”

Het Commissariaat gaat daar niet in mee en stelt dat het advies van de gemeenteraden leidend moet zijn en dat zij “op een juiste en zorgvuldige wijze een positief wettelijk positief advies hebben uitgebracht over de aanvragen van RTVI Zaanstreek en De Orkaan.”

“Anders dan RTVI Zaanstreek veronderstelt, volgt uit de Mediawet 2008 momenteel geen verplichting voor lokale publieke media-instellingen om zowel op televisie, radio als internet media-aanbod te verzorgen.

Het Commissariaat oordeelt dat beide gemeenten voldoende deugdelijk hebben gemotiveerd waarom De Orkaan het meest geschikt wordt geacht om als lokale publieke media- instelling aangewezen te worden.”

Jelle Linnekamp, voorzitter van RTV Zaanstreek:

“Wij gaan zeker bezwaar aantekenen. We vinden dat De Orkaan niet voldoet aan de Mediawet. Wij gaan ook geen actie ondernemen om de transitie op te pakken.”

Foto’s: de nieuwe redactie van De Orkaan, Houthavenkade 5 in Zaandam – dossier hier.

Deel dit artikel:

45 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *