Het wijkoverleg Oud-West in Zaandam hoopt dat dit jaar eindelijk iets gaat gebeuren aan het vervallen pand aan de Westzijde waar ooit de Lidl zat.

Ze hebben de afgelopen tijd op alle mogelijke manieren contact proberen te maken met de eigenaar, projectontwikkelaar Komen Vastgoed Beheer uit Heerhugowaard.

Tevergeefs. Daarom schreven ze een open brief aan Komen, in de hoop dat dit wel het gewenste efffect heeft.


Beste ondernemer, projectontwikkelaar,

Wij zijn trots op onze wijk en wij verheugen en stimuleren mensen om met hun panden in onze wijk goed om te gaan, door goed onderhoud te plegen en als er even geen bestemming voor het pand is, het pand op een goede sociale manier in te zetten voor de buurt. U woont toch ook niet graag in een buurt waar uw buren de ramen hebben gebarricadeerd met hekken en houten platen?

Wij hebben diverse malen contact gezocht om een oplossing voor u en ons probleem te vinden, maar u geeft op geen enkele manier thuis. U neemt de telefoon niet op en neemt geen contact met ons op.

Via andere (o.a. gemeentelijke) kanalen hebben wij vernomen dat u op geen enkele voorstel, om het pand in gebruik te stellen, ingaat.

We hopen dat u 2019 gebruikt om voor dit pand plannen te ontwikkelen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Geert Spiering,
voorzitter