Monique Hartog is een van de vrouwen uit Krommenie die in de week voor Pasen paaseitjes bracht naar haar huisarts. Met de actie willen de vrouwen huisartsen vragen zich meer in te lezen over lichaamseigen hormoontherapie voor vrouwen in de overgang.

In deze podcast legt ze uit waarom dat belangrijk is.

Over hormoontherapie wordt verschillend gedacht. Het Nederlands Huisartsen genootschap schrijft er aan De Orkaan over:

In het algemeen zijn Nederlandse artsen al jaren internationaal gezien terughoudend in het gebruik van medicijnen. In een deel van de gevallen lopen we daarin juist voor en worden we als voorbeeld voor andere landen gesteld, bijvoorbeeld bij het gebruik van antibiotica. Hormoontherapie is zeker bij langdurig gebruik niet zonder risico’s, zo zien we op basis van de literatuur bij langdurige gebruiksters meer borstkanker. Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap is er voldoende onderzoek naar de effecten van hormoonbehandeling voor typische overgangsklachten, met name opvliegers en nachtelijke zweetaanvallen. Er is veel discussie over de vraag of andere klachten als vermoeidheid, gewrichtsklachten en dergelijke ook verband houden met veranderingen in de hormoonhuishouding. Dat wordt vaak wel beweerd, maar op basis van de literatuur konden we daarvoor geen overtuigend bewijs vinden. De NHG-Standaarden zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. In theorie kan die het op een onderdeel herziening nodig hebben, maar altijd op basis van de nieuwste wetenschappelijke feiten. Op dit moment zien wij onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing om de standaard aan te passen. Mocht er meer wetenschappelijk bewijs zijn dan zal dat op een later moment wel meegenomen worden. Wij herzien al onze standaarden op regelmatige basis.

Hier vind je meer informatie over de groep Wij Willen Onze Hormonen Terug van Monique Hartog. Op Facebook is een Nederlandse en een Belgische groep actief waar de leden veel kennis over het onderwerp uitwisselen. De groepen zijn alleen opengesteld voor leden.

Door Di-Lan Sun. Foto Monique Hartog