In Oostzaan willen ze graag nog praten, participeren, adviseren, beraden en verkennen over de zelfstandigheid van de gemeente. Maar burgemeester Marvin Polak gaf aan dat de tijd begon te dringen. Dit jaar moet er toch echt een besluit vallen over de ‘bestuurlijke toekomst’. Misschien zou volgens Polak een “uitloop van een maand of anderhalve maand te overzien zijn” maar dat was het dan ook.

Daarmee kwamen de voorstellen die in de raadscommissie van Oostzaan werden gedaan over participatie in het fusie-proces op losse schroeven te staan. Pas in mei wordt over de voorstellen (een verkenner en/of een burgerberaad) besloten.

De tijd dringt door de slechte financiële positie van Oostzaan. En hoewel een groot deel van de Oostzaners het liefst zelfstandig wil blijven, lijkt dat toch wel een gepasseerd station. Als de gemeente niet zelf een beslissing neemt over de toekomst bestaat de kans dat deze beslissing door de Provincie voor Oostzaan genomen wordt.

Petitie

De commissievergadering begon met het aanbieden van een petitie met 1207 handtekeningen door Peter Hazes en Jan Heitlager van het Comité Bezorgde Oostzaners (CBO). Daarmee werd de toon gezet: in het dorp is grote onvrede over de plannen. Die houden fusie- en samenwerkingsgesprekken met Zaanstad, Amsterdam, Wormerland en Landsmeer in. Die laatste twee gemeenten staan er overigens zelf niet erg positief tegenover.

De ondertekenaars van de petitie voelen zich niet gehoord en vinden dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn waardoor zij niet goed hebben kunnen participeren in de besluitvorming. Ze zouden door de raad en het college met een kluitje in het riet zijn gestuurd.

De motie die op basis van de petitie is gemaakt stuurt aan op het benoemen van een onafhankelijke verkenner. Alle beschikbare informatie moet openbaar worden gemaakt op een digitaal platform waarop inwoners ook reacties moeten kunnen geven en ideeën inbrengen. Ook moeten er voorlichtings- en werkbijeenkomsten worden georganiseerd. Indiener Jan Heitlager:

“Er moet een transparant proces op gang komen waarmee de inwoners zich gehoord voelen. Dat moet snel, eenvoudig en veilig.”

Burgerberaad

Ook Rob Monen van Oostzaan Natuurlijk! (ON!) diende een motie in. Hij wil een burgerberaad die de raad kan adviseren. Volgens ON! zou in mei een bureau geselecteerd moeten worden om het proces te organiseren en te begeleiden. Uiterlijk in juli zou het burgerberaad moeten worden samengesteld (door loting) en vanaf september zou het aan het werk moeten. In december moet een advies naar de gemeenteraad. Monen:

“Van belang zal zijn dat de burgers het gevoel krijgen dat de raad op basis van de juiste informatie tot een besluit kan komen.”

Lize Boshoven (CDA) was het meest positief over de motie van CBO, Sarah van Brussel (GroenLinks) kon daar in mee maar zette vraagtekens bij de haalbaarheid. Die twijfel over de haalbaarheid temperde overigens het enthousiasme over beide moties: kan dat allemaal wel voor het einde van dit jaar?

GroenLinks gaf aan zelf aan een (derde) motie te werken. Fractie-assistent Jan Ras van CDA gaf aan dat het mooiste zou zijn als beide ingediende moties in elkaar geschoven kunnen worden zodat zoveel mogelijk inwoners hierbij betrokken kunnen worden. Hij pleitte voor ‘kwaliteit boven tijd’ maar Bart Baten (VVD) vroeg zich af of het college zich de risico’s van ‘kwaliteit boven tijd’ wel kon veroorloven. Hij kreeg daarbij steun van burgemeester Polak die ook zijn twijfel uitsprak over de haalbaarheid en planning van het burgerberaad-model:

“Er móet dit jaar een besluit komen. Dat is het streven.”

Door Caroline Boone.