De plannen voor sloop en nieuwbouw van de panden aan de Peperstraat en de Beatrixflat werd uitgesteld, uitgesteld en nog meer uitgesteld. In oktober 2023 schreven we dat volgens het Team Vernieuwing Peperstraat (de projectontwikkelaar) het bestemmingsplan voor het hele project en de omgevingsvergunning voor fase 1 in december ter inzage zouden worden gelegd. En dat gebeurde!

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning werden inderdaad in december ter inzage gelegd. In de periode tot en met 7 februari kon iedereen een zienswijze op één of beide documenten indienen. En ook dat gebeurde. Gemeente Zaanstad ontving 23 zienswijzen, waaronder zienswijzen van de actiegroep ‘Tegen de sloop Peperstraat’ en Vereniging Zaans Erfgoed. Het voornaamste bezwaar van Vereniging Zaans Erfgoed is ‘het verdwijnen van een modernistisch icoon: de Beatrixflat’.

‘De Beatrixtoren uit 1962 is, als eerste hoogbouwproject in het centrum van Zaandam, een stijlvoorbeeld uit de architectuur van de Wederopbouw, een tot nu toe onderbelicht tijdvak in de Zaanse bouwhistorie. De ingrepen die de dam en sluis rond deze periode hebben veranderd zijn vandaag de dag de meest herkenbare structuren. We spreken hierbij van een beeldbepalend pand. (…) Wij verzoeken u de plannen voor de sloop van de Beatrixflat niet door te zetten.’

In een meerderheid van de zienswijzen wordt gepleit voor behoud van de Beatrixtoren. Het projectteam werkt aan de ‘Nota van beantwoording’. Naar verwachting wordt het daarna op 18 juli in het Zaanstad Beraad besproken. Als daar een goedkeuring wordt gegeven, kan daarna de omgevingsvergunning voor fase 1 worden verleend.

De herhuisvesting (voor fase 1) is nog steeds niet helemaal rond. Voor de vernieuwing van de Peperstraat moeten er vier bestaande gebouwen worden gesloopt. Aan het begin van dit jaar woonden er nog drie huishoudens in deze gebouwen. Deze maand verhuizen twee daarvan naar een andere woning. Het overgebleven huishouden, met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, weigert de woning te verlaten. De verhuurder gaat starten met een uitzettingsprocedure.

Lees ook Ons Peperstraat-dossier.

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: raadsinformatiebrief Zaanstad, eerder nieuws op De Orkaan, Foto: Orkaan archief (Peperstraat 1977).