Persberichten kopiëren en plakken is niet ons ding, maar soms maken we een uitzondering. Bijvoorbeeld als er iets binnenkomt dat we graag delen, maar waaraan we niets meer aan toe kunnen voegen. Zojuist ontvingen we zo’n bericht:


Vijf nieuwe wandelroutes en een boerenlandpad bij Saendelft

Assendelft is ontwikkeling. Nieuwbouwwoningen schieten als paddenstoelen uit de grond. Daarbij is ook ruimte voor recreatie nodig. Door de inzet van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer worden vijf nieuwe wandelroutes en een boerenlandpad gerealiseerd. Met de routes kunnen inwoners straks nog gemakkelijker het landelijk gebied om de hoek ontdekken.

Over het land van de boer

Een boerenlandpad loopt dwars door weilanden over het agrarisch land van de boer. Een unieke manier om de polder te ontdekken. Het nieuwe boerenlandpad bij Saendelft ligt tussen Busch en Dam en de momenteel ontwikkelde wijk Kreekrijk. Om het pad toegankelijk te maken is aan de Noorderweg een dam met duikers aangelegd. Op de dam is een hek geplaatst met een overstap. Sinds 2 januari is het pad opengesteld voor wandelaars. Honden zijn niet toegestaan. Tussen 1 maart en 15 juni is het pad jaarlijks gesloten in verband met het broedseizoen.

Wandelen vanaf station Krommenie-Assendelft

Rondom Saendelft worden ook vijf nieuwe wandelroutes ontwikkeld. Het startpunt is station Krommenie-Assendelft. Eén van de routes loopt over het boerenlandpad. De nieuwe ommetjes worden onderdeel van Wandelnetwerk Noord-Holland; een netwerk met ruim 3500 kilometer aan routes door de hele provincie. De aanleg van de bewegwijzering is begin november gestart en zal in januari 2023 worden opgeleverd. De wandelroutes zijn vanaf dat moment beschikbaar op www.wandelnetwerknoordholland.nl en in de daarbij behorende app.

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Het gebied tussen sportpark de Omzoom bij Saendelft, het Aagtenpark (Beverwijk) en De Buitenlanden (Heemskerk) vormt samen de groene zoom van IJmond tot Zaanstad. Dit is een van de zes deelgebieden van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Een van de doelen uit de visie voor dit gebied is het versterken van de recreatieve verbindingen tussen de gebieden onderling, met het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Spaarnwoude Park. Door sterke verbindingen ontstaat er een aaneengesloten zone van recreatiegebieden, die daardoor voor omwonenden toegankelijker worden. De ontwikkeling van het boerenlandpad en de wandelroutes bij Saendelft dragen bij aan dit doel.

Tussen de agrariër en het Routebureau Recreatie Noord-Holland is een boerenlandpadovereenkomst opgesteld. Omdat de provinciale boerenlandpadregeling in een overgangsfase zit, zal tijdelijk het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer de kosten voor de vergoeding op zich nemen.

Kijk voor meer informatie op www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl