Pollerdossier wordt dikker en dikker… DZ stelt vragen

Gisteren was het weer raak… een harde knal wees op het zoveelste incident met de Zaanse pollers. Dit keer werd de vooras van Bus 64 geraakt.

Democratisch Zaanstad (DZ) stelde in mei al vragen over de lusten en lasten van de vernietigende paaltjes, maar het college was toen van mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Na de klap van gisteren stelde DZ weer vragen:

‘Democratisch Zaanstad is van mening dat de belemmering die hulpdiensten ervaren uiteraard het meest zwaar weegt als argument om kritisch tegen de toepassing van de ‘pollers’ aan te kijken. Echter ook incidenten waarbij particulieren betrokken zijn en in dit geval een stadsbus vinden wij onverminderd ernstig. Ook economische argumenten, zoals de inkomstenderving die ondernemers rondom de Beatrixbrug ervaren, zoals beschreven in onze nota Stadscentrum heeft onze aandacht.’

De vragen

1. Hoeveel incidenten sinds de plaatsing van de ‘pollers’ zijn uw college inmiddels bekend? Graag uitgesplitst naar hulpdiensten, openbaar vervoer, particulier vervoer en tevens uitgesplitst naar soort voertuig.
2. Is uw college met ons van mening dat er sinds de plaatsing van de ‘pollers’ te veel incidenten hebben plaatsgevonden, ervan uitgaande dat ieder incident er één teveel is? Zo nee, waarom niet?
3. Indien vraag 2 bevestigend beantwoord moet worden: overweegt uw college inmiddels maatregelen tegen de ‘pollers’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke te treffen maatregelen overweegt het college? Zo nee, waarom niet?
4. Is uw college voornemens om de oorzaak van dit incident te onderzoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag worden wij op de hoogte gehouden van de uitkomsten van dit onderzoek.
5. Is uw college, ervan uitgaande dat u kennis heeft genomen van het incident met ‘bus 64’, nog steeds van mening dat de voordelen van de ‘pollers’ opwegen tegen de nadelen?
6. Hoe wordt de schadeafhandeling ten aanzien van deze incidenten geregeld? (Zowel ten aanzien van de ‘pollers’ als ten aanzien van betrokken voertuigen).

De pollerpijn tijdlijn

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *