POV vreest overlast van riviercruiseschepen Oekraïeners

Over de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne op riviercruiseschepen langs de Havenstraat bestaan nog steeds vragen over mogelijke overlast voor de buurt.

Jaap Keijser van de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) wil van Zaanstad weten of een permanente dieseluitstoot is toegestaan, hoe de rioolvoorziening wordt georganiseerd en hoe het afval wordt verwerkt.

Hij stelt dat het voor binnenvaartschepen streng verboden om hun aggregaat te laten draaien (foto boven met verbodsbord). Maar op de informatieavond voor bewoners werd verteld dat op de opvangboten de diesel-aggregaten permanent zullen draaien met een geluidbelasting van zo’n 45dB.

Keijser wil weten waarom voor de opvangboten deze uitzondering is gemaakt. De uitlaatpijpen steken 6 meter boven waterniveau uit. De uitlaatgassen komen volgens Keijser dus niet boven de huizen uit. Bij een ‘verkeerde wind’ kan de de Havenstraat in een continue dieselstank terecht komen aldus het POV-raadslid.

Ook wil hij weten hoe de riool-voorziening wordt geregeld en hoe het afval wordt afgevoerd. En:

“aan de overzijde van het water op het Eiland grenzen de huizen aan het Helgoland en de Syltpier met hun tuinen aan het water. Ook deze bewoners zullen overlast gaan ondervinden van geluid en geur van draaiende dieselmotoren, Is er voor deze bewoners een voorlichtingsavond georganiseerd?”

Foto’s: De Orkaan

Deel dit artikel:

2 reacties

 • hans van rheenen

  Stinken, rommel, overlast?

  1-Even SKOON bellen … voor wat stille walstroom!

  https://www.skoon.world/nl/sectoren/op-en-om-het-water/walstroom/

  2-En ja, de overburen op het Zaaneiland hebben netjes bericht gekregen van de gemeente èn zijn uitgenodigd voor een informatietreffen. Ik heb ze gevraagd.

  3-Afval ontzorgen wordt in Zaanstad dagelijks gedaan en een aansluiting op het bestaande riool? Graven, leggen en aansluiten … Maar de cruiseschip-eigenaars zullen toch ook wel weten hoe ze dit tot nu toe oplossen.

  Positief en oplossingsgericht denken. De gemeente is zwaar onderbezet door carona (heb ik tenminste begrepen),

  dus … POV-Zaan-kanters, nu even niet Zaan-nikken! Oekraïners zijn onze gasten.

 • hans van rheenen

  Over bij voorbeeld de extra kosten van een walstroomaanleg of een SKOON-batterij:

  Den Haag heeft “nood breekt wet” geroepen en geeft alle gemeentes de garantie, dat alle kosten i.v.m. de opvang van vluchtelingen (daarmee zijn uitsluitend Oekraïense vluchtelingen bedoeld!) worden vergoed door het rijk. Met dit gedoogbeleid lopen de gemeentes dus nul financiële risico’s. Ook de kosten achteraf om één en ander weer in de oorspronkelijke staat te brengen worden vergoed.

  M.a.w. moeten er meer locaties aangepast of omgebouwd worden en u heeft/weet zo’n locatie, meldt het aan bij de gemeente, zodat de “overbelaste ambtenaren” (heb ik begrepen) ook hun normale werk weer kunnen oppakken en wij burgers bij voorbeeld weer bouwvergunningen of bouwadvies kunnen krijgen, zoals dat nu, met de verlengde termijn, NIET meer het geval is.

  Pro-actief met de problemen omgaan, óók met de problemen bij de gemeente, lijkt mij momenteel de beste oplossing. Vragen stellen ja, maar dan gelijk óók over mogelijke antwoorden nadenken, want, ik citeer, “wij hebben geen capaciteit meer (of gekwalificeerde mensen?) om Zaanstad goed te kunnen managen/besturen.”

  NB. Ik heb overigens geen vacatures in grote getale voor gekwalificeerde medewerkers gevonden van de gemeente Zaanstad … !?!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *