Noord-Holland heeft de ambitie om de komende zes jaar 191.000 nieuwe woningen bij te bouwen. Daarom stelt de provincie voor om de ruimte voor woningbouw te vergroten. Daarvoor wordt, naast binnenstedelijk, ook gekeken naar bouwen aan de randen van de bestaande bebouwing. 

Esther Rommel, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, vindt het een strak plan. Zij meldt via een quote in het persbericht dat het positief is ‘voor de leefbaarheid, vitaliteit en het voorzieningenniveau in een gemeente’.

Naast dat het aantal woningen dat in Beschermd Landschap mag worden gebouwd, van 11 naar 25 stuks zal gaan, staat de deur ook open voor ‘grootschalige plannen’ van gemeenten:        

“Nieuw is dat, als is aangetoond dat bouwen in Beschermd Landschap daarvoor de beste optie is, gekeken wordt onder welke voorwaarden dat mogelijk kan worden gemaakt.”

De wijziging in de Omgevingsverordening Noord-Holland zal ‘naar verwachting’ eind 2024 worden doorgevoerd. Ze gaan dan per 1 januari 2025 in.

Inzage 

In de zomer worden de aanpassingen ter inzage gelegd. De woordvoerder meldt daarover: 

“Iedereen kan een zienswijze of mening geven en hiermee invloed uitoefenen op het besluit van Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten. Er is een provinciale website waar onze terinzagelegging wordt gepubliceerd en de stukken te vinden zijn en via het Omgevingsloket (landelijke website). Mensen kunnen de stukken dus digitaal inzien, maar ook fysiek op het provinciehuis.”

Door: Merel Kan, foto: Leo de Boer, informatie Provincie Noord-Holland