Evenementen en eventueel een mini-camping blijven mogelijk in het het Twiske, maar meerdaagse festivals waarbij overnacht kan worden krijgen geen steun van de Provincie Noord-Holland.

Een amendement van GroenLinks, SP en de CU, om in de zienswijze over het Twiske op te nemen dat de provincie geen voorstander is van grootschalige overnachtingen, werd met grote meerderheid aangenomen.

Een motie van de PvdD en de CU waarbij gepleit werd om grootschalige evenementen in dit natura 2000-gebied helemaal niet toe te staan, aangehouden. GroenLinks Statenlid Ayşe Er, woordvoerder recreatie:

“Het uitgangspunt moet zijn om de natuur te beschermen in plaats van nog meer commerciële activiteiten mogelijk te maken. Door overnachtingen op grote schaal mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een meerdaags festival, wordt de natuur nog meer belast.”

Het besluit treft vooral Welcome To The Future, dat in de toekomst een meerdaags festival met overnachtingsmogelijkheden overwoog. Voor dit jaar was dat overigens nog niet aan de orde.

Op dinsdag 10 maart om 20 uur verdedigt jurist Jan Schouten zich in de hoorzitting in de gemeenteraad van Landsmeer. Hij had een handhavingsverzoek ingediend, maar dit is niet ontvankelijk verklaard. Volgens hem deugden de vergunningen voor festivals als WTTF en Lente Kabinet sowieso niet.