De leden van voetbalclub PSZ hebben ingestemd met een verhuizing naar het complex van Hellas Sport en een bestuurlijke samenwerking met die club aan te gaan.

PSZ-voorzitter Ramon Kingma legde aan Zaanradio uit waarom de verhuizing noodzakelijk is.

De leden wilden aanvankelijk liever het op het vertrouwde Jagersveld blijven, maar financieel was dat geen haalbare kaart, het ledental loopt terug, de subsidie wordt minder, het Regiocollege sport nu nog bij PSZ maar gaat naar topsportcentrum volgend jaar.

De kosten worden in de nieuwe situatie gedeeld, vooral voor onderhoud en gebruik van de velden. De sportvelden bij Hoornseveld zijn voldoende om twee verenigingen te herbergen.

PSZ gaat met een “beperkte begroting” zelfstandig verder, Hellas heeft twee kantines, één zal door PSZ gebruikt worden, maar het beheer en de exploitatie van de kantine blijft bij Hellas.

Hellas speelt nu 6 seniorenelftallen (vier op zaterdag), daar komen er 5 van PSZ bij. Volgend seizoen speelt PSZ op het Hellas complex.