PvdA: bijzondere bijstand voor ‘energiearmoede’?

De snel stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen het komende jaar problemen kunnen krijgen om hun gas- en lichtrekening te betalen.

De PvdA het college van B&W in Zaanstad vragen of daar wat aan te doen is, bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand.

Vooral mensen die in een slecht geïsoleerd huurhuis wonen, of die geen spaargeld hebben om hun eigen koopwoning te verduurzamen zullen fors meer moeten betalen. De NOS rekende voor dat mensen door de ‘op hol geslagen energiemarkt’ flink duurder zullen zijn. Het zou volgens TNO kunnen gaan om een ruim een half miljoen huishoudens die kampen met energiearmoede.

In het Zaanstad Beraad van 7 oktober stelt de PvdA Zaanstad vragen aan in het college in het vragenuur over de ontwikkeling van de hoge energieprijzen en de gevolgen daarvan voor de meest kwetsbaren. Volgens Melle Has van de PvdA lijken mensen met een laag inkomen die door de prijsverhogingen in problemen komen, niet bij de gemeente terecht te kunnen voor ondersteuning. Hogere stookkosten worden alleen vergoed vanuit de bijzondere bijstand wanneer er sprake is van een medische noodzaak. De Participatiewet biedt wellicht mogelijkheden volgens de partij, er moet dan sprake zijn van ‘bijzondere omstandigheden’.

De PvdA vraagt aan B&W of het klopt dat mensen met een laag inkomen (bijstandsniveau of net daarboven) nu niet in aanmerking komen voor een vergoeding van onverwacht hoge energiekosten. De PvdA suggereert dat de prijsstijging een ‘bijzondere omstandigheid’ is waardoor noodzakelijke kosten kunnen voortvloeien, die misschien dan toch vergoed kunnen worden.

Ook vraagt Has of het college mogelijkheden ziet “om de regels voor de bijzondere bijstand (desnoods tijdelijk) flexibeler toe te passen waardoor mensen die voor plotseling hoge energiekosten komen te staan, hiervoor bij de gemeente terecht kunnen? Of ziet het college andere mogelijkheden om mensen met acute problemen te helpen, bijvoorbeeld via een maatwerkbudget?”

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Gerard kraaier

  Wat dacht u ervan om die woz niet te verhogen?

  • Fred Blijestein

   Wordt het niet eens tijd dat sommige mensen eens hun eigen broek op gaan houden? Wanneer ze met alles maar geholpen worden leren ze het nooit.

 • Erik Schouten

  Een landelijke aanpak dmv huurverlaging slecht geïsoleerde sociale huurwoningen zodat woningbouwverenigingen extra worden gestimuleerd deze woningen te verbeteren!

 • Eelco Taams

  De WOZ waarde is moeilijk te beinvloeden door de gemeente, maar de tarieven voor de OZB wel. Die worden in de begrotingsbehandeling afgesproken en in de tarievennota in december vastgesteld. De gemeenteraad kan voor slecht geisoleerde huizen een lager tarief kiezen en kwijtschelding regelen voor de minima. Huizenbezitters (arm en rijk) die in een slecht geisoleerde woning wonen hebben daar voordeel van, maar huurders niet direct. Dan moet de verhuurder van slecht geisoleerde woningen eerst de huren verlagen. De bijzondere bijstand lijkt een betere optie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *