Nafluiten, roepen, hinderlijk volgen… straatintimidatie dus. Vrouwen doen zelden aangifte, ook omdat ze het idee dat het weinig zin heeft.

Woensdagavond 23 juni om 20.00 uur organiseert de Zaanse PvdA een (digitale) zoom-meeting over het dit onderwerp.

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door Hedy d’ Ancona (voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA, staatssecretaris voor Emancipatie, lid van het Europees Parlement en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur), Eylem Koseoglu (raadslid PvdA Zaanstad), Mirthe Westrik (verzamelt verhalen over straatintimidatie en is nu bezig met het maken van een film over het onderwerp) en burgemeester Jan Hamming (portefeuillehouder veiligheid).

Straatintimidatie kent helaas nog vele vormen en komt nog elke dag voor aldus de PvdA, “hoe pak je dit probleem dan wel aan? Dat blijkt nog vaak een worsteling.”

Hier opgeven. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.