PvdD in Bullekerk: “Alle kleine beestjes helpen”

Preken voor eigen parochie was het gistermiddag in de Bullekerk, want er waren maar een of twee zieltjes te winnen, bij de lezing van Kamerlid Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren.

Door Winnie de Wit

Op zijn vraag of de aanwezigen wel eens schamper bejegend waren vanwege hun lidmaatschap van de PvdD kwam inderdaad zo’n verhaal. Je komt uit een familie van agrariërs, maar vanwege voortschrijdend inzicht zie je inmiddels de rol van boeren in het aanjagen van de klimaatcrisis. Je sluit je aan bij de Partij voor de Dieren en wordt veganist, maar dan blijk je ineens door je hele familie met de nek te worden aangekeken…

Donut-economie

Lammert vertelde hoe een klein clubje van 4 mensen uitgroeide tot een politieke partij van inmiddels 24.000 leden. Hoe het idee van een politieke partij voor alle zoogdieren navolging vond in 21 landen en hoe aan veel van de ideeën van de PvdD een wetenschappelijke visie ten grondslag ligt. Denkend vanuit ideeën hoe de planeet leefbaar te houden, kom je  dan uit bij begrippen als de circulaire donut-economie en brede welvaart.

Dat tegenwoordig in bijv. de agrarische sector gebeurt, is daar lijnrecht mee in strijd. De huidige handelwijze heeft nadelige gevolgen in de toekomst –  bodemuitputting, verdroging, etc. En daarbij heeft het ook nog een effect elders op de wereld. Want er verdwijnt voor het klimaat uiterst belangrijk regenwoud om plaats te maken voor sojaplantages, vanwege Nederlandse veestapel die daarmee wordt gevoed.

In 2010 stelde PvdD al dat de veestapel de helft kleiner moest worden. Geluiden die je inmiddels ook bij andere partijen kunt horen.

Luchtvaart

Ook de enorm gegroeide luchtvaart heeft niets met brede welvaart te maken, zei Van Raan, die het een arrogante sector noemde. Want je kunt je wel rijk rekenen omdat Schiphol veel banen oplevert, maar als je de door de luchthaven veroorzaakte schade niet meeneemt, dan klopt de rekensom gewoon niet. Volgens PvdD is de sector gehouden aan het Akkoord van Parijs – fairshare – en dat betekent dat er 2 Megaton CO2 uitgestoten mag worden. Dat houdt in: krimp tot ca. 300.000 vluchten of minder. De sector wil echter uitbreiden en zegt recht te hebben op 12 Megaton. Het zal dan een politiek besluit moeten worden, waar dan die ontbrekende 10 Megaton vandaan moet komen. Kies je dan het krimpen van de veestapel, of het sluiten van Tata? Want er is geen andere planeet.

Verandering

Melchior Mattens, lijsttrekker PvdD in Zaanstad, sprak daarop met Van Raan over o.a. het verdwijnen van biodiversiteit dankzij de veelheid aan industrie en vliegbewegingen. Benoemde ook dat ambtenaren in Zaanstad nog heel ver verwijderd waren van denken in termen van brede welvaart. Vertelde hoe zijn partij in Zaanstad kleine zaadjes plantte, en kans zag toch belangrijke begrippen in beleidsstukken te introduceren.

‘Ja, het is een kwestie van lange adem’, zei Van Raan, ‘maar we moeten hoopvol blijven, en blijven strijden, want er hangt verandering in de lucht!’

De borrel werd muzikaal op vrolijkheid gebracht door accordeonist Rob Stoop en contrabassist Fred Snel; Niels Busch serveerde er vegetarische borrelhapjes bij.

Foto: Lammert van Raan links, op de rug gezien Stella Pieterson (PvdD).

Deel dit artikel:

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *