Raad van State: terecht geen vergunning voor Biker-beveiliger

De vergunning van een beveiligingsbedrijf dat banden heeft met de criminele motorclub Loudness Hangout is volgens de Raad van State terecht ingetrokken.

Loudness Hangout heeft chapters (afdelingen) in Amsterdam, Zaanstad en Vlissingen. Het is een ‘support club’ van de Hells Angels.

De eigenaar tekende beroep aan tegen het intrekken van zijn vergunning in augustus 2017 door de minister van Veiligheid en Justitie. Het beroep werd eerst ongegrond verklaard maar toen hij tegen die ongegrond-verklaring bezwaar maakte werd dat gehonoreerd. De minister moest een beter gemotiveerd besluit nemen. Dat besluit kwam in begin 2019 en het beroep daartegen werd opnieuw ongegrond verklaard. In maart van dit jaar haalde de exploitant bakzeil: de rechter vond dat de vergunning terecht was ingetrokken.

Tegen dat laatste besluit is de beveiliger-zonder-vergunning bij de Raad van State in beroep gegaan. Zo’n procedure duurt nogal lang zodat hij de raad vroeg een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Maar de man verkeert aantoonbaar ‘in criminele kringen’ aldus de RvS, hij is lid van Loudness Hangout, chapter Amsterdam.

“Uit door de korpschef van politie verstrekte gegevens blijkt dat dit chapter uit ten minste elf door de korpschef gevalideerde leden bestaat en dat van dit aantal vijf personen strafrechtelijke antecedenten hebben. Alleen al op basis van deze recente informatie is volgens de minister objectief bepaald dat de verzoeker [de naam is niet gepubliceerd] verkeert in een criminele kring.”

De hele club, inclusief het Zaanse deel, is bewezen crimineel volgens de rechtbank:

“Ook leden van de chapters Vlissingen en Zaanstad, die onderdeel uitmaken van Loudness Hangout, hebben strafrechtelijke antecedenten en vastgesteld kan worden dat deze chapters tevens zijn aan te merken als een criminele kring. Volgens de minister is aannemelijk dat [verzoeker] ook in de criminele kring van de chapters Vlissingen en Zaanstad verkeert.”

In de motivering van de minister staat dat die criminele contacten niet alleen blijken uit ‘politiemutaties’ maar ook uit foto’s uit openbare bronnen waaruit “de persoonlijke omgang van [verzoeker] met de leden van die chapters blijkt.”

Een zoektocht online naar Loudness Hangout levert inderdaad niet alleen nieuws over de criminele antecenten op maar ook veel foto’s. De Facebook-pagina is inmiddels gewist en de Instagram-pagina is privé maar desondanks duiken er veel foto’s op, onder andere bij het monument voor Nick Bood op de Savornin Lohmanstraat in Zaandam.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *