Raad Zaanstad wil langer praten over Mobiliteitsplan

In het Zaans Mobiliteitsplan (ZMP) staat hoe in de komende 20 jaar de ruimte voor auto’s, fietsers en voetgangers wordt verdeeld, waar nieuwe wegen en bruggen komen, hoe hard je mag rijden, waar je mag parkeren (betaald of niet) en hoe het openbaar vervoer wordt ingericht.

Aan het document is twee jaar gewerkt en het telt 131 pagina’s. De 14 fracties in de gemeenteraad van Zaanstad hadden ‘afgesproken’ dat hele plan er in één uur en drie kwartier digitaal doorheen te jassen.

Ze hadden ook afgesproken het kort te houden en het zonder interrupties en debatten te doen (Orkaan-ideetje: misschien de volgende keer ook zonder vergaderen.)

Dat ‘kort houden’ lukte niet erg, voorzitter Perry van der Velde (POV): “we zijn graag heel vaak aan het woord.” Maar om 10.45 uur had iedereen z’n (m/v) zegje gezegd en laveerde wethouder Gerard Slegers zich behendig door de vragen.

Dynamische visie

Een verlaagd spoor bij de Guisweg? “Dan moet er nog heel wat water door de Zaan stromen, de eerste 10 jaar is geen geld voor, en we hebben nu eenmaal afspraken gemaakt”. Hoe gaan we fietsenstallen? “We gaan voor een reset, misschien wordt het wel betalen in de toekomst”. Toch 30 km. max in Westerkoog? “dat gaan we na de zomer bekijken, afhankelijk van de ‘handvatten’ vanuit het rijk”. Een tweede Hempont en ook een tweede bij Buitenhuizen? “Als het druk wordt gaan we daarom vragen” Een metro? “Dat zou best eens kunnen”. Lagere parkeernormen en bouwen zonder parkeerplaatsen? “Investeerders willen dat”. Een extra brug in Krommenie? “sommigen willen dat wel en anderen willen dat niet”. Een bus naar Het Eiland? “Dat gaan we meenemen”. Fietsen stimuleren? “We gaan geen auto’s pesten”. Betaald parkeren op Zaaneiland? “Dat is arbitrair, daar kunt u het mee eens zijn en niet mee eens zijn.”

Slegers ging erg veel meenemen, bekijken en uitstellen. Concrete toezeggingen wist hij behendig uit de weg te gaan. En bovendien, zei hij, “het is een dynamische visie, we zitten er niet aan vast, het is een punt op de horizon”.

En toen was het kwart over 11.

Klaar, geen debat, en ook niet in de raad zelf, daar zou het moties en amendementen indienen worden (Slegers leek dat overigens te ontraden) en stemmen.

Pitch

En toen kwam Peter van Haasen (PVV) roet in het eten gooien:

“We hebben afgesproken dat elke fractie in 2 Γ  3 minuten een pitch zou houden, daarna de wethouder. Veel partijen hebben 6 of 7 minuten gebruikt. De PVV hield zich keurig aan de 2 minuten omdat we dachten dat een tweede termijn zouden krijgen. Het is een kwalijke zaak, we kunnen nu geen debat voeren.”

Voorzitter Van der Velden moest Van Haasen gelijk geven en via ‘de chat’ werd gepeild of meer partijen dat vonden. PvdD en D66 vonden een tweede termijn niet nodig maar de rest wel. Dus Slegers moet nog eens met de raad in debat over het ZMP.

(De Orkaan: Hopelijk ‘fysiek’ want digitaal vergaderen met restricties – geen debat, geen interrupties – begint steeds minder op een transparant en openbaar democratisch proces te lijken.)

Deel dit artikel:

5 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *