De plannen voor de moskee in Saendelft kunnen volgens wethouder Verschuren de ijskast in. De initiatiefnemers hebben volgens hem geen geld om de bouw te bekostigen.

De Stichting Kleurrijk is het daar niet mee eens en wil nog deze maand een kort geding tegen Zaanstad aanspannen.

Zaanstad onderzocht de financiën en de achtergronden van de Stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft die plannen voor de moskee had ingediend en grond van de gemeente wilde kopen.

Volgens de brief van wethouder Verschuren is het meeste in orde bij de Stichting. Er is duidelijkheid over de organisatie en de plannen:

“De functie van het gebouw, een islamitisch cultureel centrum waar een moskee onderdeel van is, past binnen de bestemming Gemengd (bestemmingsplan Industrieterrein Assendelft Noord). Een uittreksel uit het handelsregister heeft duidelijkheid gegeven over de tenaamstelling van de stichting. De stichting heeft ook openheid gegeven over de financiën en er zijn, voor zover te onderzoeken is, geen onregelmatigheden geconstateerd in de herkomst van de financiën”

Maar er is: “duidelijk geworden dat de beschikbare middelen van de stichting niet toereikend zijn om het gewenste gebouw inclusief de erfpachtcanon te bekostigen. Dit heeft geleid tot het besluit de onderhandelingen met de stichting op dit moment niet te vervolgen.”

Volgens een bericht in De Telegraaf verzet de stichting zich tegen deze zienswijze. Ze zouden het meeste geld al binnen hebben terwijl andere moskeeën garant wilden staan voor de rest. Daarom stappen ze naar de rechter om nog deze maand een kort geding aan te spannen.

Advocaat Khalid Kasem zegt in De Telegraaf dat alleen de handtekeningen nog ontbraken:

“Het contract stond klaar. Maar er was weerstand vanuit de buurt tegen de moskee, zoals je overal in Nederland ziet. De gemeente lijkt de weg van de minste weerstand te hebben gekozen”.

De kwestie van het geld is er volgens hem “met de haren bijgesleept. Als je een stok zoekt om mee te slaan, dan probeer je die te vinden”.

De Moskee gaat op haar website overigens nog steeds door met het vragen om geld voor de moskee.

moskee donaties

Hoe hoog die kosten zijn is niet precies bekend, maar eerder was er sprake van ongeveer een miljoen. Dat was het eerste plan, dat intussen bijgesteld is omdat toen al duidelijk was dat de stichting dat niet op kon brengen. In een overzicht van de Volkskrant in een overzicht van moskee-plannen werd een bedrag van € 800.000 genoemd.