De Raad van State heeft de bezwaren tegen recreatie op de voormalige vuilstort Nauerna terzijde geschoven. Omwonenden hadden bezwaren tegen de plannen omdat ze vonden dat recreëren op de stort onveilig was.

De Raad van State oordeelt dat het aanbrengen een bovenafdichting als deklaag voldoende bescherming biedt: “Het gebruik van Park Nauerna voor recreatie is daardoor planologisch mogelijk.

De Raad doet vooral uitspraak over de juistheid van het ‘reparatieplan’ voor Nauerna. Een deel van het eerste bestemmingsplan over het “gedeeltelijk gebruik van de voormalige stortplaats als natuur- en recreatiegebied” werd in 2018 vernietigd.

Volgens de Raad van State had de gemeenteraad destijds onvoldoende gemotiveerd “hoe veilig recreëren bovenop de voormalige stortplaats mogelijk is, zonder dat er een bovenafdichting is.”

Via een reparatieplan is getracht dit te herstellen. Tegen dat reparatieplan werden de recente bezwaren aangetekend. Maar daarin “is de veiligheid nu afdoende geregeld”.