Krommenieër Rein Wasscher maakt zich boos over wat er allemaal gebeurt met de Westdijk in zijn woonplaats. Auto’s gebruiken de smalle dijk – een fietspad/doodlopende weg – regelmatig als sluiproute naar Uitgeest en Krommeniedijk.

De meest recente bedreiging is volgens Wasscher de aanleg van een dam met een duiker en drie ‘overstorten’.

Door Jaap de Jong

Volgens Wasscher is de dijk te vroeg, in de eerste week van mei, gemaaid waardoor planten en dieren (broedende eenden, woelmuizen, hermelijntjes) het slachtoffer zijn geworden. Het toppunt van zijn ergernis is dat de gemeente Zaanstad op drie plaatsen een overstort heeft aangebracht en in de dijksloot een dam met een duiker heeft aangelegd zonder de vereiste vergunningen.

Die vergunningen hadden aangevraagd moeten worden bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aldus Wasscher:

“Daardoor hebben de burgers geen inspraak gehad en ben ik niet in de gelegenheid geweest om mijn bezwaren kenbaar te maken. De Westdijk moet met meer respect worden behandeld.”

De gemeente Zaanstad bevestigt deze gang van zaken. Het dammetje aanleggen zonder vergunning:

“had niet mogen gebeuren. De vergunningprocedure wordt nu op de gebruikelijke wijze afgerond, inclusief de bezwaarmogelijkheid. Als daar consequenties uit voortkomen voor het dammetje dan neemt de gemeente die uiteraard voor zijn rekening”.

Gebied van de Oer IJ

De Westdijk is een smalle dijk die langs de Noorder- en Zuiderham door een landelijk poldergebied loopt en Krommenie verbindt met Krommeniedijk. Wie een rustgevende wandeling zoekt, kan hier zijn hart ophalen of de hond uit laten.

Maar het is ook Krommenies erfgoed en de bakermat van Krommeniedijk en Krommenie. Zo’n 800 jaar geleden hebben monniken van de abdij in Egmond de dijk aangelegd langs de Cromme IJ om het land te beschermen tegen de wateroverlast bij storm. Het is onderdeel van het gebied van de Oer IJ, waartoe de Noorder en de Zuider Ham en de Crommenije behoren.

Een stichting in de IJmond maakt zich bij de Unesco sterk voor de status van bescherm erfgoed, Rein Wasscher:

“Gezien het belang van het gebied is het onwenselijk het karakter en het gebruik van de Westdijk te veranderen. Dat is gebeurd door het aanleggen van een dam en drie overstorten zonder overleg met de bevolking.”

De dam in de sloot naast de dijk is nodig om de Glennstraat te verbinden met de Westdijk als onderdeel van een fietsroute. (“We zitten toch niet op nog een fietsroute te wachten?” aldus Wasscher) Om het slootwater te laten doorstromen is in de dam een duiker aangebracht, een buis met een doorsnee van ongeveer tachtig centimeter.

Stilstaand water

Wasscher verwacht dat door de versmalling van de waterloop de stankoverlast door het stilstaande water en de dichte begroeiing zal toenemen. Daar komt bij dat op drie plekken een overstort is aangebracht om overtollig regenwater uit de buurt af te voeren naar de dijksloot. Met het regenwater stroomt ook het vuil van de straat en de daken, fijnstof en andere ongerechtigheden mee de sloot in.

“Waarom is in de Noorderham voor de afvoer geen kelder aangebracht, zoals elders in Krommenie wel is gebeurd? Was het geld soms op? Als je thuis bent in de waterbouwkunde dan weet je dat je nooit moet lozen op stilstaand water. Op grond van die kennis en ervaring wil ik bezwaar maken tegen de plannen, maar het werk is klaar. De stankoverlast zal door de gekozen constructie alleen maar erger worden.”

Toelichting gemeente

De gemeente Zaanstad geeft een toelichting op de rioolwerkzaamheden die nu in Noorderham West worden uitgevoerd:

“Voorheen lag daar één rioolbuis voor zowel vuil- als regenwater. In de nieuwe situatie wordt een rioolbuis voor vuilwater en een aparte rioolbuis voor regenwater aangelegd. Het vuilwaterriool wordt hierdoor minder belast met regenwater en daardoor vindt minder vaak overstort van het vuilwaterriool plaats.

Bij twee bestaande overstorten heeft de gemeente een extra overstort voor de afvoer van het overtollige regenwater. Beide aanpassingen zijn juist bedoeld om de overlast te verminderen die het overstorten van vuilwater in de sloot kan geven.

De verbinding tussen de Glennstraat en de Westdijk is onderdeel van het project. Het wordt uitgevoerd volgens een ontwerp dat al sinds 2015 is gecommuniceerd en beschikbaar is op de website.”

Een van de overstorten