ROSA-oprichter Erik Schaap: met de POV ga je door de ‘ondergrens’

Nog voordat de handtekeningen door de nieuwe partners POV en ROSA onder het coalitieakkoord waren gezet, werd het eerste barstje in de verbintenis al zichtbaar.

ROSA-oprichter Erik Schaap bedankte als partijlid. Wat hem betreft moet ROSA zich niet afgeven met “een partij die artikel 1 van de Grond met voeten treedt”.

Artikel 1 luidt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

En dat is precies wat de POV via partijleider/wethouder Harrie van der Laan doet met uitspraken over buitenlanders volgens Schaap. Vluchtelingen zouden wel eens ‘oorlogsmisdadigers of terroristen’ kunnen zijn terwijl statushouders achteraan moeten sluiten bij de toewijzing van woningen.

Erik Schaap:

“Ik wil niet hoeven uit te leggen aan de buitenwereld dat ik lid ben van een club die in zee gaat met partij die artikel 1 van de Grondwet met voeten treedt. Je kan wel hopen dat de POV-leden zich gaan gedragen, maar die partij heeft al te veel misstappen gezet.”

Bedorven vis

Dat de POV als collegepartij zal inbinden, gaat er bij Schaap niet in:

“Je kan een bedorven vis wel op een appeltaart leggen en hopen dat die ernaar gaat smaken, maar ik geloof daar niet in. Je moet een grens trekken en met de POV is de ondergrens bereikt. De basis van die partij is gewoon niet in orde.”

Na het overlijden van Ruud Pauw verliest ROSA nu binnen korte tijd opnieuw een ‘icoon’. Schaap was niet alleen oprichter maar in het verleden ook raadslid voor de partij. Hij staat nog steeds op de kandidatenlijst en was actief als partijlid:

“bij ROSA vonden ze het triest, jammer en vervelend, maar er was ook respect en begrip voor mijn standpunt.”

Bureau Discriminatiezaken

Het botert al veel langer niet tussen de POV en Schaap die ook het Bureau Discriminatiezaken runt. Van der Laan kwalificeerde Schaap ooit als een “arrogant kereltje” en in het verkiezingsprogramma van 2018 werden er geen doekjes om gewonden: “Stoppen met de subsidie van Bureau Discriminatiezaken.” In 2022 ontbrak die tekst overigens in het verkiezingsprogramma.

Maar de vete loopt al veel langer. Eind 2014 schreef Schaap op zijn blog Eriksgaap dat Harrie van der Laan (‘van de Leugenacademie’) verzuimd had nevenfuncties te melden, hij was initiatiefnemer van nieuwswebsite DeZaanOnline en adviseur bij een wooncorporatie. Daarmee overtrad Van der Laan de gedragscode van Zaanstad.

Pekelzonden zou je zeggen. Van der Laan paste het aan, maar escaleerde de affaire door aangifte wegens belediging te doen tegen Schaap die daardoor een middagje op het politiebureau mocht doorbrengen. Het leverde geen aanklacht op, Schaap had geen strafbaar feit gepleegd volgens het OM. Schaap gaf Van der Laan vervolgens aan wegens het doen van een valse aangifte. Ook dat werd niks.

‘Veeleters’

Een paar maanden daarvoor had hij de declaraties van POV-oprichter en raadslid Ton Brekelmans gecontroleerd en geconstateerd dat Brekelmans koploper was bij het declareren van eten en drinken, ‘frauduleuze bestedingen’ aldus Schaap die destijds schreef:

“In minder dan vier jaar tijd joeg Ton Brekelmans er dus bijna vijf-en-een-half-duizend euro subsidie doorheen. Aan eten. En aan drinken. Geen partij die ook maar in de buurt kwam van dat bedrag.”

De POV stond voor de “Partij van Opscheppers en Veeleters” volgens Schaap.

Ook had hij het begin 2014 voorzien op Harrie van der Laan toen die zichzelf had opgeven voor de wedstrijd: “Wie is het beste raadslid”. Er was maar één probleem, Harrie was op dat moment helemaal geen raadslid.

Kortom: het komt nooit meer goed tussen die twee. Alhoewel… afgelopen woensdag zette Van der Laan zijn handtekening onder het coalitieakkoord, op pagina 22 lezen we: “versterken de samenwerking met Bureau Discriminatie Zaken”.

Roze Leeuw

Het zijn niet allemaal oude koeien die de sfeer tussen de POV en ROSA bederven. De partij houdt bijvoorbeeld steunfractielid Lars Drenth (1987) van de POV ‘in de gaten’ aldus uitspraken van meerdere ROSA-leden tegenover De Orkaan. Drenth is bestuurslid van de rechtse homo-club De Roze Leeuw (anti-COC) die islamisering als belangrijke oorzaak ziet voor de negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit. De Roze Leeuw moet niks hebben van regenboogvlagvertoon, Roze Zaterdagen en GayPride-marsen (iets waar de POV overigens nu vol voor gaat, getuige het coalitieakkoord).

Bij ROSA wordt Drenth ‘in de gaten gehouden’ aldus prominente partijleden, maar de partij concentreert zich op wat Drenth nu doet, en wil zich volgens een ROSA-raadslid niet bezighouden met de ‘jeugdzondes’ van het activistische steunraadslid.


Dat ROSA/Schaap en de POV/Van der Laan in de clinch liggen, betekent niet dat anderen buiten schot blijven. De POV-leider heeft een nogal directe toon in de raadszaal en op sociale media die hem niet alleen een verkiezingsoverwinning hebben opgeleverd maar ook gemengde gevoelens hebben achtergelaten bij een hele serie raadsleden en college-leden die de afgelopen raadsperiode door hem de maat zijn genomen, en vaak in niet mis te verstane bewoordingen (ook De Orkaan is een paar keer aan de beurt geweest). Het toontje en de kwalificaties aan het adres van collega-politici zorgden er mede voor dat de POV in 2018 geen collegepartij werd. Men had niet zoveel zin in Van der Laan. Maar in 2022 was dat niet meer mogelijk.

Deel dit artikel:

20 reacties

 • Edwin Noord

  Vandalisme heeft Rosa dan weer totaal geen probleem mee. Lekker de hele Zaanstreek vol graffitit spuiten om je partij bekend te maken…

 • Jan de Vries

  Tenminste nog iemand in Zaanstad die zijn rug recht houdt 🙏 12 jaar dwars, strooien met moties van wantrouwen en iedereen de maat nemen belonen met een plaats in het college daar begrijp ik niets van.

  • Jan de Vries

   Dag naamgenoot, ze zijn allemaal verzot op een baantje als wethouder, dus het is nu slikken of stikken met van der Laan. Respect voor Erik Schaap ook al is het een “arrogant”mannetje zoals ik hier lees. Dat kunnen die andere Rosaatjes in hun zak steken.

   Jan de Vries(geen D66)

 • Roland van Braam

  Begrijpelijk dat Erik zijn lidmaatschap heeft beëindigd bij Rosa. Maar onbegrijpelijk dat Rosa, maar ook GroenLinks met zo een haatdragende partij ten opzichte van migranten in zee gaat. Alle idealen van beide partijen worden aan de kant geschoven, voor macht/ pluche en nemen de haatdragende uitlatingen van de POV op de koop toe. Een schande van deze linkse partijen om zo extreem rechts aan de macht te helpen.

  Overigens staat in het artikel over Steunfractielid Lars Drenth van de POV “ volgens een ROSA-raadslid niet bezighouden met de ‘jeugdzondes’ van het activistische steunraadslid. “ Dit zijn geen jeugdzondes, hij is nog steeds bestuurslid van deze rechtse homo-club.
  Een raadslid en nog wel van Rosa, die daar zijn ogen voor sluit en meewerkt om dit soort mensen macht te geven en uit te dragen, is schandalig. Dit zouden ze moeten veroordelen en ontoelaatbaar moeten vinden.

  GroenLinks gedraagt zich al als PvdA en draait met alle winden mee en niets weerhoudt ze ervan om aan de knoppen te draaien, ook als je daarvoor met een haatdragende partij in zee moet gaan. En dat alles voor het pluche…zonder enige principes en idealen meer.

 • Fred Blijestein

  Erik Schaap is duidelijk niet iemand die van vrije meningsuiting houd. Heb je een andere mening dan hij dan deug je blijkbaar niet.

  • Liam de Haas

   Volgens mij snap jij vrijheid van meningsuiting niet helemaal. Het is erg makkelijk om te roepen ‘Maar dat is vrijheid van meningsuiting?!’ en “Heb je een andere mening dan deug je blijkbaar niet” om legitieme kritiek te ontlopen. Daarnaast is haat en discriminatie verkondigen als ‘mening’ natuurlijk ook een trieste manier om je achter vrijheid van meningsuiting te verschuilen.

   Vrijheid van meningsuiting betekent ook niet vrijheid van consequenties. Het is net zo goed de vrijheid van meningsuiting van dhr. Schaap om van der Laan, Drenth en de POV aan te spreken op hun uitspraken.

   Verder bestaat er nog zoiets als de “Paradox van Tolerantie” en in dit geval staat dhr. Schaap aan de juiste kant van deze paradox

   • Didier Hennequin

    In goed Nederlands: als je ‘agree to disagree’ dan blijf je ‘on speaking terms’. Nu profileert Schaap zich als wegloper. Toch jammer, ik had de man best hoog zitten.

 • Hans Kuyper

  Zaanstad krijgt de komende vier jaar een bijzondere coalitie. Dat iedereen daar zo zijn eigen gedachtes bij heeft, is begrijpelijk en alleen maar goed voor het debat in de samenleving.
  Zoals hierboven in het artikel verwoord betreuren het bestuur en de fractie van ROSA het vertrek van Erik Schaap, maar hebben we daar alle begrip en respect voor. Het overgrote deel van onze leden steunt onze deelname aan de coalitie, ook al gaat ook binnen onze partij het gesprek uiteraard door. We zijn nu eenmaal een club van eigenzinnige mensen, en daar zijn we blij mee.
  Niet blij zijn we met het tweede deel van het artikel. Het bestuur en de fractie van ROSA hechten eraan dat het debat met respect wordt gevoerd. Aanvallen op personen horen daar in ieder geval niet bij en we zijn dan ook geschrokken van de uitspraken die sommige leden van onze partij kennelijk tegenover De Orkaan hebben gedaan.
  Het bestuur en de fractie van ROSA distantiëren zich van deze uitlatingen en betreuren het dat ze op deze manier naar buiten zijn gebracht.

  Hans Kuyper
  Fractievoorzitter ROSA

  • Frieda Kok

   Ik stemde de laatste verkiezingen op Rosa, vanwege de sociale betrokkenheid, respect voor de historie vd Zaanstreek en groenbeleid, niet te rijmen met de coalitie die zij nu zijn aangegaan, gatverdamme is er dan niemand meer integer en standvastig in de politiek.
   Zo een tegenvaller!

  • Jan de Vries

   Meneer Kuyper het overgrote deel van uw leden steunt de deelname aan de coalitie beweerde u.
   Er vanuit gaande dat ROSA 30 leden heeft, wat al veel is voor een lokale politieke partij, denk ik ook aan de paar duizend mensen die op uw partij stemmen. Die waarschijnlijk andere denkbeelden hebben dan de POV, anders hadden ze daar wel op gestemd.Mijn gedachtegang is dan ook als ik u lees dat uw handvol leden belangrijker zijn dan de mensen die op ROSA hebben gestemd. Dat weten we dan ook in elk geval voor de verkiezingen in 2026.
   Jan de Vries(Geen D66)

   • Frank van Schagen

    Het is een beetje moeilijk om stemmers om hun mening te vragen, want we weten niet wie ze zijn. Daarom zijn ooit de ledenpartijen bedacht in onze democratie. Iedereen die de politiek van ROSA een warm hart toedraagt mag lid worden en meepraten. Het kost maar 15 euro per jaar.

    Dit college gaat het mede door ROSA uitgezette beleid van de afgelopen 4 jaar voortzetten, plus wat extra’s als meer geld voor buurthuizen (prima toch?) en het afschaffen van de hondenbelasting (er zijn belangrijker onderwerpen). Daar wil ROSA graag bij zijn en dat steun ik.

  • De Orkaan

   Beste Hans, wij worden altijd blij als iemand blij van ons wordt, maar daartoe zijn we helaas niet op aarde. Dat je niet blij wordt en afstand neemt van uitingen is je goed recht, net zoals als het onze plicht is zulke zaken aan het licht te brengen, ook al vindt niet iedereen dat fijn. Feit is dat er bij ROSA verontrusting is over het steunraadslid en dat hij ‘in de gaten wordt gehouden’. Wij hebben informatie hierover van niet minder dan vier prominente ROSA-leden.

   Wij begrijpen overigens niet hoe je ook namens het bestuur kan spreken, daar ben je helemaal geen lid van. En van het bestuur zelf hebben wij niets vernomen.

  • P. Hoogkamer

   Beste Hans ,
   Dit rare schrijven van je, met rare kritiek op journalisten baart me zorgen.
   Misschien is het tijd om de eer aan je zelf te houden en op te stappen voordat je Rosa nog meer schade toebrengt.

  • Leyena van der Laan

   Ik heb spijt dat ik op jullie (ROSA) stemde.

   Rechtse pro-LHB en Anti-Transgender club bestuurslid, Drenth. niet te geloven slecht dit. Dit is niet waar zaanstad voor staat, aldus zaanstad’s woorden afgelopen jaren.

   Ik snap Erik wel. Dat hij weg gaat is gewoon toegestaan, is immers ook een mening uiten. “Let’s Agree to Disagree” is dan ook bullshit. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, en dan probeer je dat te veranderen door te praten, of je gaat weg. Dat kan en mag allemaal. Dus dan ” Erik houdt niet van vrijheid van meningsuiting” zeggen en hem een wegloper noemen, zorgt er voor dat je er zelf best dom op staat.

 • Jan de Bruin

  Het uit Rosa stappen van Erik is een groot gemis
  en dient voor de partij en het bestuur een signaal
  te zijn om haar principes en partijstandpunten de
  komende tijd scherp in de gaten te houden.
  Ook ik ben een van degenen die Rosa niet in deze
  coalitie wilde hebben en ben uiterst sceptisch
  inzake de overlevingskansen. Het accoord op
  hoofdlijnen en het voortborduren op de ingeslagen weg
  van de afgelopen vier jaar is een typisch uitvloeisel
  van de grote tegenstellingen in deze links-rechts combinatie:
  nergens het neerleggen van uitgesproken ambities maar
  oude wijn in nieuwe zakken.
  Ik blijf Rosa trouw maar zie de toekomst met lede ogen aan!

 • Frans Kwast

  Het wordt weer een heel gezellige raadsperiode komende 4 jaar. En genoeg werk ook voor De Orkaan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *