Nog voordat de handtekeningen door de nieuwe partners POV en ROSA onder het coalitieakkoord waren gezet, werd het eerste barstje in de verbintenis al zichtbaar.

ROSA-oprichter Erik Schaap bedankte als partijlid. Wat hem betreft moet ROSA zich niet afgeven met “een partij die artikel 1 van de Grond met voeten treedt”.

Artikel 1 luidt:

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

En dat is precies wat de POV via partijleider/wethouder Harrie van der Laan doet met uitspraken over buitenlanders volgens Schaap. Vluchtelingen zouden wel eens ‘oorlogsmisdadigers of terroristen’ kunnen zijn terwijl statushouders achteraan moeten sluiten bij de toewijzing van woningen.

Erik Schaap:

“Ik wil niet hoeven uit te leggen aan de buitenwereld dat ik lid ben van een club die in zee gaat met partij die artikel 1 van de Grondwet met voeten treedt. Je kan wel hopen dat de POV-leden zich gaan gedragen, maar die partij heeft al te veel misstappen gezet.”

Bedorven vis

Dat de POV als collegepartij zal inbinden, gaat er bij Schaap niet in:

“Je kan een bedorven vis wel op een appeltaart leggen en hopen dat die ernaar gaat smaken, maar ik geloof daar niet in. Je moet een grens trekken en met de POV is de ondergrens bereikt. De basis van die partij is gewoon niet in orde.”

Na het overlijden van Ruud Pauw verliest ROSA nu binnen korte tijd opnieuw een ‘icoon’. Schaap was niet alleen oprichter maar in het verleden ook raadslid voor de partij. Hij staat nog steeds op de kandidatenlijst en was actief als partijlid:

“bij ROSA vonden ze het triest, jammer en vervelend, maar er was ook respect en begrip voor mijn standpunt.”

Bureau Discriminatiezaken

Het botert al veel langer niet tussen de POV en Schaap die ook het Bureau Discriminatiezaken runt. Van der Laan kwalificeerde Schaap ooit als een “arrogant kereltje” en in het verkiezingsprogramma van 2018 werden er geen doekjes om gewonden: “Stoppen met de subsidie van Bureau Discriminatiezaken.” In 2022 ontbrak die tekst overigens in het verkiezingsprogramma.

Maar de vete loopt al veel langer. Eind 2014 schreef Schaap op zijn blog Eriksgaap dat Harrie van der Laan (‘van de Leugenacademie’) verzuimd had nevenfuncties te melden, hij was initiatiefnemer van nieuwswebsite DeZaanOnline en adviseur bij een wooncorporatie. Daarmee overtrad Van der Laan de gedragscode van Zaanstad.

Pekelzonden zou je zeggen. Van der Laan paste het aan, maar escaleerde de affaire door aangifte wegens belediging te doen tegen Schaap die daardoor een middagje op het politiebureau mocht doorbrengen. Het leverde geen aanklacht op, Schaap had geen strafbaar feit gepleegd volgens het OM. Schaap gaf Van der Laan vervolgens aan wegens het doen van een valse aangifte. Ook dat werd niks.

‘Veeleters’

Een paar maanden daarvoor had hij de declaraties van POV-oprichter en raadslid Ton Brekelmans gecontroleerd en geconstateerd dat Brekelmans koploper was bij het declareren van eten en drinken, ‘frauduleuze bestedingen’ aldus Schaap die destijds schreef:

“In minder dan vier jaar tijd joeg Ton Brekelmans er dus bijna vijf-en-een-half-duizend euro subsidie doorheen. Aan eten. En aan drinken. Geen partij die ook maar in de buurt kwam van dat bedrag.”

De POV stond voor de “Partij van Opscheppers en Veeleters” volgens Schaap.

Ook had hij het begin 2014 voorzien op Harrie van der Laan toen die zichzelf had opgeven voor de wedstrijd: “Wie is het beste raadslid”. Er was maar één probleem, Harrie was op dat moment helemaal geen raadslid.

Kortom: het komt nooit meer goed tussen die twee. Alhoewel… afgelopen woensdag zette Van der Laan zijn handtekening onder het coalitieakkoord, op pagina 22 lezen we: “versterken de samenwerking met Bureau Discriminatie Zaken”.

Roze Leeuw

Het zijn niet allemaal oude koeien die de sfeer tussen de POV en ROSA bederven. De partij houdt bijvoorbeeld steunfractielid Lars Drenth (1987) van de POV ‘in de gaten’ aldus uitspraken van meerdere ROSA-leden tegenover De Orkaan. Drenth is bestuurslid van de rechtse homo-club De Roze Leeuw (anti-COC) die islamisering als belangrijke oorzaak ziet voor de negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit. De Roze Leeuw moet niks hebben van regenboogvlagvertoon, Roze Zaterdagen en GayPride-marsen (iets waar de POV overigens nu vol voor gaat, getuige het coalitieakkoord).

Bij ROSA wordt Drenth ‘in de gaten gehouden’ aldus prominente partijleden, maar de partij concentreert zich op wat Drenth nu doet, en wil zich volgens een ROSA-raadslid niet bezighouden met de ‘jeugdzondes’ van het activistische steunraadslid.


Dat ROSA/Schaap en de POV/Van der Laan in de clinch liggen, betekent niet dat anderen buiten schot blijven. De POV-leider heeft een nogal directe toon in de raadszaal en op sociale media die hem niet alleen een verkiezingsoverwinning hebben opgeleverd maar ook gemengde gevoelens hebben achtergelaten bij een hele serie raadsleden en college-leden die de afgelopen raadsperiode door hem de maat zijn genomen, en vaak in niet mis te verstane bewoordingen (ook De Orkaan is een paar keer aan de beurt geweest). Het toontje en de kwalificaties aan het adres van collega-politici zorgden er mede voor dat de POV in 2018 geen collegepartij werd. Men had niet zoveel zin in Van der Laan. Maar in 2022 was dat niet meer mogelijk.