Russische Buurt stopt met meedenken over ‘Buurtvisie’

Een groep bewoners van de Russische Buurt in Zaandam is gestopt met het meedenken met de gemeente Zaanstad over een gezamenlijk ‘Russische Buurtvisie’.

De visie is een ‘blamage’ geworden volgens de boze bewoners. Ze “besloten om te stoppen omdat gemeente Zaanstad afspraken niet nakomt en consequent de samenwerking niet aangaat.”

Een buurtvisie is een document met afspraken tussen bewoners van de Russische Buurt en gemeente Zaanstad, dat mede wordt ondertekend door het college. Esther Yska van de Graaf schrijft aan De Orkaan dat een groep bewoners definitief besloten heeft te stoppen met hun betrokkenheid bij de Russische Buurtvisie. Volgens de bewoners die uit het overleg stapten zijn de afgelopen twee jaar “continu beloftes niet nagekomen en afspraken geschonden.”

Concrete problemen zijn, dat zonder overleg of aankondiging een kunstwerk is verwijderd uit de buurt, en de plannen voor een hondenuitlaatplaats zijn gewijzigd. Ook zijn er bomen gekapt ondanks afspraken over meer groen in de wijk en zonder overleg.

Illegale onderhuur

Tegen gemaakte afspraken in, zijn er vergunningen afgegeven voor het opsplitsen van woningen. Ook wordt er volgens bewoners niet ingegrepen bij illegale onderhuur van woningen en andere illegale praktijken, ondanks de resultaten van onderzoek vorig jaar.

De verkeerssituatie zou zonder overleg zijn aangepast waarbij wegen en bruggen zijn afgesloten (Czarinastraat – hier de bewonersbrief), opnieuw zonder overleg of tijdige vooraankondiging, volgens de bewoners. Ook vinden ze dat de veilige bereikbaarheid van basisschool De Dijk niet goed wordt opgepakt.

Ondernemers (o.a. garage en een pizzabedrijf) zijn daardoor slecht bereikbaar, het gaat volgens bewoners om “betrokken ondernemers, die o.a. hun zaak belangeloos open stellen voor het wekelijks inloop-uurtje voor de buurt.

“Deze ondernemers leden eerst onder de afsluiting van het Wilhelmina sluizencomplex, daarna volgde Corona en nu worden zij afgesloten van klanten van de Hogendijk/Houthavenkade.”

Hogendijk

Groot vrachtverkeer dat de Hogendijk oprijdt, loopt vast en moet keren, wat onmogelijk is op de smalle Hogendijk volgens de boze bewoners.

Een groep betrokken bewoners heeft de afgelopen jaren het buurtinitiatief ‘Met Plezier leven in de Russische Buurt’ opgezet. Op basis van interviews met buren is een Buurtvisie opgesteld op gebied van groenvoorziening, kunst en historie, verkeersveiligheid en wonen. Esther Yska van de Graaf:

Dit is geen wensenlijst van aanpassingen die wij graag willen in de wijk maar een handleiding voor ambtenaren van Zaanstad die beslissingen moeten nemen over onze wijk. Met deze Buurtvisie heeft gemeente Zaanstad meer inzicht in wat wij als bewoners belangrijk vinden en dat kan hen helpen bij het maken van belangrijke keuzes en beslissingen.

Onze wijkmanager, wethouder én burgemeester waren enorm enthousiast over dit initiatief. Het document is door het college ondertekend en met veel tamtam gepresenteerd op het gemeentehuis. Alle betrokken ambtenaren zijn hierover geïnformeerd.

De deceptie is dan ook groot nu wij keer op keer merken dat gemeente Zaanstad zich op geen enkele wijze conformeert aan gemaakte afspraken. Er worden stelselmatig keuzes gemaakt die dwars staan op onze visie.

Wij hebben een verkeersgroep die al jarenlang strijd om een betere verkeerscirculatie door de wijk. Gemeente heeft onderzoek laten doen waaruit blijkt dat de Hogendijk niet geschikt is voor zwaar vrachtverkeer, toch wordt dit door de gemeente aangewezen als doorgaande rijroute voor vrachtwagens. En wij zijn niet geïnformeerd over de sluiting van de brug as woensdag 1 juli die loopt tot mei 2021!

Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met de wijkmanager, de projectleider van ‘herinrichting Russische Buurt’, met wijkwethouder Songul Mutluer en burgemeester Jan Hamming. Allen vinden het een geweldig initiatief, een voorbeeld voor andere wijken en hebben aangegeven de samenwerking graag aan te gaan. Helaas merken wij daar weinig tot niets van. Om deze reden is vorige week besloten om de stekker eruit te trekken, wij gooien de handdoek in de ring. Bewoners zijn teleurgesteld en moe van de vele gesprekken en toezeggingen die niet nagekomen worden.

Het is schaamteloos dat gemeente Zaanstad zo omgaat met dit prachtige initiatief waar een aantal bewoners veel tijd en energie heeft ingestoken, ik wil dit graag openbaar maken.

Reactie

Wijkmanager Erik van Drunen geeft toe dat de brief aan de late kant is bezorgd, dat was het gevolg van de werkzaamheden aan de Wilhelminabrug, “het is een domino-effect, als er iets mis gaat, heeft dat gevolgen voor alle andere werkzaamheden, bijvoorbeeld ook voor de herinrichting van de Hogendijk.” De brug over de Czarinastraat moet aangepakt worden volgen de wijkmanager, “dat duurt, omdat het een heel complexe klus is, een jaar in plaats van een half jaar.” Vooral op marktdagen moeten bewoners behoorlijk omrijden.

Zaanstad wil graag in gesprek blijven met de buurt. Buurtwethouder Songül Mutluer laat weten dat op 1 juli gemeentesecretaris Cis Apeldoorn met bewoners gaat praten.

Deel dit artikel:

16 reacties

 • Bas Sommeijer

  Het was handig geweest als iedereen in de Russische Buurt een brief had gekregen over de sluiting van de brug. En nu blijkt dat maar enkelen het hebben gekregen. Mensen die bij de Vomar wonen hebben bijvoorbeeld geen brief gehad, was wel zo netjes geweest want ook zij hebben inpact.
  Een brief zoals je krijgt bij de Dam tot Dam. Hoe de verkeerstromen gaan lopen op markt en niet marktdagen.

  • De Orkaan

   We begrepen dat in tweede instantie de brief wel op meer adressen is verspreid. Online is de brief ook te vinden. We hebben de link in de tekst gezet.

 • Kitty Awondatu

  Het is zeker veel wat niet goed gaat en dat is erg jammer. Veel leuke initiatieven bij bewoners, zoals een buurman die zich inzet voor de hanging baskets. Maar niet alleen de door Esther genoemde voorbeelden maar ook het hard rijden in de Czaar Peterstraat door brommers en scooters en de manier waarop ambtenaren omgaan met de mensen die daarover klagen is zeer betreurenswaardig. Bewoners die eigenlijk een prijs zouden moeten krijgen voor hun inzet voor het algemeen belang worden weggezet als klagers, zeurkousen en dienovereenkomstig behandeld, tijdens de evaluatie (lachtertje, vinkje zetten zodat het proces afgerond is), aan de telefoon en gewoon hier op straat. Bizar! Goed dat de bewoners onderling wel hun best blijven doen om het gezellig te houden!

 • Helmer

  Veel respect en dank voor de bewonersgroep die heel veel positieve energie in de buurt heeft gestopt. En ik begrijp het heel goed, mooie beloftes van de gemeente maar in daad blijft het uit. Zo was ik begin april 2919 bij een goed bezochte rondgang en bewonersavond die uit een mediation volgde door veel problemen met verkeer in de Czaar Peterstraat. Belofte van mediator en wijkmanager gemeente om binnen twee weken er op terug te komen en aangekaarte problemen met omwonenden te gaan bespreken, ik wacht nog steeds. Tot zover participatie en overleg…

 • Precies wat Helmer aangeeft, dat is de evaluatiebijeenkomst waar ik het ook over heb. Bewoners zijn zo erg ontevreden over de doorgaande fietsroute waar ook auto’s motoren enz. doorheen gaan. Het is in de Czaar Peterstraat veranderd van woonerf in woon-erg. De bijeenkomst is voor ons gevoel alleen gehouden omdat in het proces stond: evaluatie houden met buurtbewoners. Zo, dat kon ook afgevinkt worden. Helaas dus geen terugkoppeling meer gehad terwijl mijn buurvrouw van heel veel buren klachten had opgenomen. Maar ja, zij ligt niet goed bij de ambtenaren. Wij overwegen zelfs spandoeken…

 • Maya

  Het is jammer want de mensen hebben heel erg hard hun best gedaan om de buurt te verbeteren wat hard nodig is. En idd, van de Gemeente is geen enkele medewerking. Ze houden de schijn op dat ze dat wel willen maar doen, ho maar. We hebben bv veel gesprekken over het feit dst de Czaar Peterstraat nu gebruikt wordt als een doorgaande racebaan maar volgens de Gemeente is dat niet waar. Zelfs niet als ze zelf zien joecer getaced eordt door scooters.

 • Peter van Haasen

  Handhaven is een vies woord in Zaanstad

 • Esther Yska

  Vanaf vandaag is Hogendijk een doodlopende weg voor auto’s en vrachtverkeer. Dit staat niet aangekondigd va. de Provincialeweg dus dat worden veel U-bochten.
  # ikvertrouwopderijkunstvanchauffeurs

 • Misha Groot

  Met de handdoek in de ring gooien is volgens mij nog nooit een probleem opgelost.

 • Esther Yska

  Maar het is goed om te weten wanneer een strijd gestreden is en er niets meer te halen is. Anders gaat er veel energie naar een project dat niets oplevert. Vaak betreft het hele gewone mensen die een baan hebben, én een gezin én een huishouden én die zich inzetten voor meerdere projecten. Dan moet je spaarzaam met je tijd omgaan en deze niet steken in iets dat niets oplevert.
  Maar Misha, mocht je er in willen stappen en het over willen nemen, je bent van harte welkom!

 • Marguerite van der Noordaa

  Wat vind ik dit erg voor alle zeer bevlogen mensen van de bewonersgroep van de Russische Buurt. Teleurstellend. Er waren zulke mooie initiatieven, er werd veel tijd ingestoken. De positiviteit die deze mensen uitstraalden heeft mij en vast vele andere bewoners van de Russische buurt goed gedaan. Heel veel dank daarvoor!

 • Myriam Giraud

  En waar kunnen we nu onze positieve energie op richten? Dit was allemaal veel te leuk… de plannen, bijeenkomsten, kranten, vrijwilligers, bevlogenheid van sommigen, ideeën van anderen. Ik hoop zo dat we in gesprek blijven met elkaar! Dat hebben we als buurt nodig, zeker nu!

 • Ik hoop van harte dat betrokken ambtenaren De Orkaan ook lezen.

  • Winnie de Wit

   Als ik het wel heb is De Orkaan onder meer daarom van start gegaan 6 jaar geleden…
   Heb niet het idee dat er veel meegekeken wordt, noch in de werkelijke wereld, noch op wat daarover veelvuldig op de Orkaan verschijnt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *