In januari 2024 verwerkte Schiphol ruim 35.000 vluchten. Dat is 17 procent meer dan in januari 2023 en bijna net zoveel als in de ’topjaren’ van de luchthaven (2018 en 2019). In die januari-maanden (en ook in januari 2020 toen er nog geen sprake was van corona-uitval) werden er 37.000 vluchten afgehandeld.

In 2023 kwam Schiphol uit op 442.000 vluchten. Schiphol zelf heeft nog niet duidelijk gemaakt of ze minder vluchten willen. Ondertussen lopen er wel juridische procedures om het aantal vluchten te beperken, maar dat heeft nog niet tot een nieuw maximum geleid.

Schiphol mag maximaal 500.000 vluchten per jaar afhandelen net als in de periode voor corona toen in 2017, 2018 en 2019 dat aantal ook gehaald werd. Een nieuwe bovengrens van 460.000 is door het kabinet teruggetrokken na bezwaren vanuit de Europese Commissie en dreigementen van de VS.

De politieke, maatschappelijke en juridische druk op Schiphol neemt toe. Niet alleen vanwege het – inmiddels afgeblazen – plan van het kabinet. In de rechtszaal wordt de natuurvergunning van Schiphol bestreden terwijl de Nederlandse Staat voor de rechtbank werd gedaagd vanwege geluidsoverlast voor omwonenden van Schiphol. Niet alleen het maximum staat onder druk, ook is er sterke aandrang om te stoppen met nachtvluchten en de privé-vluchten (die laatste komen in de cijfers niet voor).

Nachtvluchten

Minister Harbers heeft aangedrongen op het beperken van nachtvluchten van Schiphol omdat die de meeste overlast opleveren. Nachtvluchten worden voorlopig niet geschrapt. Het aantal nachtvluchten (en vluchten in de vroege ochtend) nam in 2023 toe ten opzichte van 2022.


Onderstaande grafiek laat het aantal vluchten per maand op Schiphol zien sinds begin 2019 (het laatste pre-coronajaar). In juli, augustus, september en oktober 2023 ligt het aantal maandelijkse vluchten boven de 40.000, november en december 2023 en januari 2024 komen uit op 35.000.

In 2023 werden 442.000 vluchten afgewerkt, in 2022 ging het om 398.000 vluchten. 2021 en 2020 lagen daar ver onder. In 2019, 2018 en 2017 eindigde Schiphol met bijna 500.000 vluchten. Hieronder de totalen vanaf 1992. In 2024 gaat het alleen om januari (35.050).

Ongeveer 4 procent van de vluchten zijn nachtvluchten (aankomend of vertrekkend tussen 23.00 en 06.00 uur), 2 procent is in de vroege ochtend (aankomend of vertrekkend tussen 06.00 en 07.00 uur). 2024 is alleen januari.

Lees ook Ons Schiphol-dossier

Door Piet Bakker, cijfers Schiphol, grafieken en foto: De Orkaan.