SeniorenPlatform Zaanstad

Op 1 januari 2017 is de Seniorenraad van Zaanstad opgeheven.

Toch vinden de gezamenlijke seniorenorganisaties het belangrijk dat de krachten gebundeld blijven worden om ervoor te zorgen dat de doelgroep mee kan praten en denken over de strategische agenda rond het ouder worden in Zaanstad.

Daarvoor wordt er een seniorenplatform opgericht.

De belangrijkste punten die zijn geformuleerd zijn:

  1. dat mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk kunnen blijven als zij ouder worden;
  2. dat er passende woningen en woonvormen zijn voor ouderen van nu en in de toekomst;
  3. dat ouderen blijven meedoen en onderdeel zijn van vitale netwerken;
  4. dat mensen ouder kunnen worden in een veilige en toegankelijke omgeving met goede voorzieningen in de buurt;
  5. dat er een gevarieerd zorg- en dienstenaanbod voor ouderen in de wijk is en een goede spreiding van gecombineerde woonzorgvormen in Zaanstad.

Het nieuwe SeniorenPlatform zal de belangen van zoveel mogelijk senioren in Zaanstad vertegenwoordigen in de overleggen met de gemeente. Er zullen diverse werkgroepen worden geformeerd om de algemene belangen voor senioren in de gemeente Zaanstad te behartigen.

Welkom
Op woensdag 7 juni zal er om 19:30 uur in zaal 4/5 een bijeenkomst worden gehouden in het Gemeentehuis, waarbij de plannen verder zullen worden toegelicht.

Ook worden alle organisaties die een link hebben met Senioren hiervoor uitgenodigd.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de leden van de Denktank Seniorenraad:

Yvonne Brenninkmeijer:  ybrenninkmeijer@gmail.com
Ton de Kleijn: sr.tondekleijn@outlook.com
Peter Smit: pcs.smit@kpnmail.nl
Nora Zwagerman: n.swagerman@planet.nl
Cobie Westra: cderuyterwestra@planet.nl

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *