De panden aan de Rozengracht 27-41 in Zaandam, zullen eind 2023 gesloopt worden voor nieuwbouw. Begin 2024 moet de bouw beginnen terwijl de oplevering een jaar later is gepland.

Een mogelijke hindernis is dat de grond achter de huidige bebouwing deels ‘illegaal’ door bewoners van de Czaar Peterstraat in bezit is genomen wat tot juridische procedures (en vertraging) kan leiden.

Kees Huyser was bij de bijeenkomst van 15 november door ontwikkelaar Hoorne Vastgoed in het Zaantheater en doet verslag voor De Orkaan.

De bijeenkomst was bedoeld voor bewoners van de Russische Buurt en ging over de voorgenomen sloop van de ‘Scapino’-panden, de panden van de Marktsteeg tot aan Toko Gembira. Hier komen ‘hoogwaardige nieuwbouwwoningen’ voor in de plaats. De begane grond (winkels) en de huidige enkele laag appartementen boven de winkels naast Gembira wordt een drielaags bebouwing: woningen op de begane grond en twee verdiepingen erboven. De totale bouwhoogte wordt ongeveer een meter hoger dan nu; de daken worden op gelijke hoogte getrokken met de Shisha Lounge aan de andere kant van de Marktsteeg. Scapino is nu ongeveer 9 meter hoog en dit gaat dus ongeveer 10 meter worden.

De woningen op de begane grond hebben eigen ingangen aan de Rozengracht, de bovenwoningen hebben een gemeenschappelijk trappenhuis en een lift in de ingang bij de Marktsteeg, met aan de achterkant toegang tot een gemeenschappelijke fietsenstalling.

‘Illegale tuinen’

Achter de panden ligt een strook grond waar Zaanstad eigenaar van is. Deze grond zal gebruikt gaan worden als vluchtweg voor de bovenwoningen en als toegang tot de fietsenstalling. Momenteel staan hier enkele kapitale bomen, en sommige bewoners van de Czaar Peterstraat hebben hun tuinen uitgebreid tot aan de erfgrens van de Scapinopanden. Dit gaat dus problemen opleveren, van kapvergunningen tot het opzeggen van huurovereenkomsten en het eventueel verplaatsen van schuren. Peter van Haasen (PVV) had hierover schriftelijke vragen gesteld aan B&W en kreeg als antwoord dat de tuinen illegaal waren aangelegd. De tuinbezitters verklaren echter dat zij getekende contracten met de gemeente hebben en jaarlijks huur betalen voor de grond.

Voor enkele andere bewoners die nu een afgesloten achterom hebben is het een probleem als de nieuwe vluchtsteeg openbaar terrein wordt. De projectontwikkelaar zegde toe er over na te denken of er een oplossing gevonden kan worden door bv. een (automatisch) hek bij de ingang Marktsteeg/vluchtsteeg te plaatsen waar alleen bewoners op enige wijze doorgang kunnen krijgen.

Rozengrachttoren

De plannen voor deze panden werden twee jaar geleden bekend. Voor de Rozengracht zijn in 2016 al plannen voor een woontoren gemaakt. De architect van panden op de Scapino-plek – Kolpa Architecten – ontwierp ook de woontoren. Of die er komt is nog maar de vraag volgens één van de projectleiders in het Zaantheater. Deze ontwikkeling staat in ieder geval los van de bouw op de plaats van Scapino. Het is ook een andere ontwikkelaar. Eigenaar is Green Real Estate.

Planning: december 2022 aanvraag omgevingsvergunning, eind 2023 start sloop, begin 2024 start bouw en begin 2025 bouw gereed. (klik op pijlen om naar volgende afbeelding te gaan)