Woningcorporatie Rochdale wil in mei beginnen met de sloop van het oude William Pontkantoor op het Zaaneiland. Op deze plek komen 120 sociale huurappartementen. Tien daarvan zijn bestemd voor alleenstaande jonge moeders, tien andere appartementen zullen worden bewoond door Afghaanse ouderen.

In september 2023 werd al bekend dat de Stichting Woongroep Afghaanse Ouderen (WAO) uit Assendelft in de race zou zijn voor tien woningen, zij hebben de selectieprocedure gewonnen schrijft Rochdale. De keuze ging tussen drie aanbieders. De Amsterdamse welzijnsorganisatie Per Mens wordt verantwoordelijk voor de begeleiding van de alleenstaande jonge moeders.

Volgens Rochdale is voor de Afghaanse ouderen gekozen omdat die groep ‘passend’ zou zijn bij de jonge moeders. Hoe dat in de praktijk zal gaan is onduidelijk, voor de Afghaanse ouderen moeten alle “eigenheden qua cultuur, normen en waarden centraal staan” en ze moeten “in de laatste fase van hun leven met andere leeftijdgenoten samen kunnen zijn en hun eigen taal kunnen spreken.”

Projectleder Ephraim Abebe verwacht dat ‘ergens in mei’ of misschien al in april begonnen wordt met de sloop.

UPDATE:

Zaaneiland-bewoner (en FvD-senator) Johan Dessing spande een procedure aan tegen de bouw. Bij de Raad van State is het verzoek behandeld op 22 februari. De Raad wees het verzoek van Dessing af om een voorlopige voorziening te treffen (dus een snelle uitspraak te doen) om de sloop tegen te houden. Dessing spande met andere buurtbewoners ook nog een zaak aan om de hele bouw tegen te houden. Die zaak is nog niet inhoudelijk behandeld, en dat betekent dat een uitspraak nog wel een paar maanden op zich zal laten wachten. Of dat de sloop en bouw tegenhoudt is nog niet bekend.

De projectleider van Rochdale heeft eerder tegen de Orkaan gezegd dat de sloop gaat beginnen zodra Raad van State uitspraak heeft gedaan, in dat geval zouden de bouwwerkzaamheden al rond de zomer beginnen. Of de twee rechtszaak daar verandering in brengt, gaan we vragen.

Door Piet Bakker. Bronnen: Raad van State, brochure Rochdale, Ephraim Abebe (Rochdale), eerder nieuws op De Orkaan. Foto’s: De Orkaan.