Zaanstad moet nog nadenken over de omgevingsvergunning voor het Snowbass-festival op het Balkenhaventerrein aan de Hemkade (North Sea Venue). Op 22 januari maakte de gemeente bekend dat ze beslissing daarover met 6 weken uitstellen. Die 6 weken wordt wat krap omdat Snowbass op 2 maart 2024 al wordt gehouden (dat is dus binnen 6 weken).

Als die vergunning wordt verleend, lijkt bezwaarmaken weinig zin te hebben. Daar heb je namelijk 6 weken de tijd voor en de gemeente gaat die bezwaren normaal gesproken pas na die 6 weken behandelen.

Het festival heeft die vergunning nodig omdat er tijdelijk moet worden afgeweken van het bestemmingsplan voor het houden “van een evenement en voor het plaatsen van podia, tenten, en overige gebruiksfaciliteiten.” Dat laatste begint al op 26 februari, dus dat maakt het allemaal nog krapper.

Over vergunning voor evenementen op de North Sea Venue (Hemkade 48) zijn eerder bezwaren gemaakt. Het gebruik van het terrein voor festivals is een strijdpunt tussen de exploitant, de gemeente en de familie Groen, bewoners van Hemkade 51. De juridische strijd over het gebruik van het terrein duurt al zo’n jaar of tien, de kosten voor de gemeente (en de strijdende partijen) zijn enorm.

Zaanstad stelt dat ze hun best gaan doen het toch zo snel mogelijk te regelen. De woordvoerder van burgemeester Hamming laat weten dat voor Snowbass twee vergunningen nodig zijn: een omgevingsvergunning en een evenementenvergunning. “De aanvraag evenementenvergunning is al grondig afgewogen. Het besluit om die vergunning te verlenen, zal woensdag 24 januari worden gepubliceerd.” De bezwaartermijn gaat dan dus in. Op 6 maart eindigt die termijn, dus na het festival. Zaanstad:

“Het beleid is dat we ernaar streven om een evenementenvergunning 4 tot 6 weken voor een gepland evenement te publiceren. Vanaf het moment van publicatie kunnen inwoners bezwaar maken, tot 6 weken na het besluit. Als inwoners een bezwaar indienen voorafgaand aan het evenement, zoeken we in afstemming met de organisator naar een oplossing, bijvoorbeeld door extra maatregelen. Wordt het bezwaar ingediend na het evenement, dan kan het bij de aanvraag voor een volgend evenement worden meegenomen.”

Op 24 januari dus de evenementenvergunning. En de omgevingsvergunning”? Daar verwacht Zaanstad ‘ook op korte termijn’ een besluit over te kunnen nemen. Maar dat de beslistermijn is verlengd met 6 weken, “betekent zeker niet dat al die extra tijd nodig is.”

Snowbass is trouwens al uitverkocht.

Door Piet Bakker. Bronnen: uitstel omgevingsvergunning, contact gemeente Zaanstad, website Snowbass, eerder nieuws op De Orkaan. Afbeelding uit trailer Snowbass.